111 zadań z podstaw rachunkowości

 • 111 zadań z podstaw rachunkowości

  Aleksandra Paszkiewicz, Sylwia Silska Gembka

  Wydawnictwo ODDK


  Cena 44.73 zł.

  Isbn 9788378043195
  Rok wydania 2016
  Stron 324
   

  Książka z zadaniami z podstaw rachunkowości zawiera szereg zróżnicowanych zadań – od krótkich, fragmentarycznie opisujących dany problem, po bardziej rozbudowane i szczegółowe, w tym o charakterze powtórzeniowym. Zagadnienia przedstawione w zbiorze obejmują:
  - majątek gospodarczy i źródła jego finansowania,
  - ujmowanie operacji bilansowych i wynikowych w ewidencji syntetycznej i analitycznej,
  - poprawianie błędów i dokumentacji księgowej,
  - sporządzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.

  Zadania wyróżnia różnorodna konstrukcja oraz prezentacja poszczególnych zagadnień w odmiennych ujęciach, co zmusza do odejścia od schematycznego rozwiązywania zadań i mobilizuje do bardziej kreatywnego podejścia do rachunkowości.
  Do zadań dołączono schematy kont, wzory zestawienia obrotów i sald, bilansu, rachunku zysków i strat, a także inne pomocnicze tabele, przeznaczone do wykorzystania przy rozwiązywaniu ćwiczeń. Dodatkowo w opracowaniu znajduje się wzorcowy plan kont oraz sumy kontrolne, pozwalające na samodzielne sprawdzenie poprawności obliczeń.
  Proponowany zestaw ćwiczeń dostosowany jest do programów nauczania podstaw rachunkowości w ramach różnych specjalizacji. Ze względu na dużą różnorodność zawartych zadań oraz stopień ich trudności, może zostać wykorzystany zarówno w trakcie krótkich, jak i bardziej intensywnych kursów z podstaw rachunkowości.

  Zbiór przeznaczony jest dla szerokiego grona odbiorców: uczniów liceów ekonomicznych, słuchaczy policealnych szkół zawodowych o profilu ekonomicznym, studentów studiów licencjackich i magisterskich. Stanowi również rzetelną podstawę dla słuchaczy kursów księgowych i studiów podyplomowych z zakresu finansów i rachunkowości.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca 111 zadań z podstaw rachunkowości