ABC operatora wózka widłowego

 • ABC operatora wózka widłowego

  Paweł Strycharski

  Wydawnictwo ODDK


  Cena 0.00 zł.

  Książka jest niedostępna


  Isbn 9788378043690
  Rok wydania 2017
  Stron 270
   

  Kompleksowe ujęcie podstawowych wiadomości na temat praktycznych aspektów pracy z zastosowaniem wózków jezdniowych unoszących oraz podnośnikowych – wskazanie zachowań minimalizujących ryzyko wypadku przy pracy (zwłaszcza szkód osobowych, ale i wypadków powodujących zniszczenie towaru, wózka lub wyposażenia czy infrastruktury zakładu pracy).

  Ważnym uzupełnieniem opracowania jest zestaw pytań przygotowujących do egzaminu UDT.

  W poradniku zaprezentowano następujące zagadnienia:

  kwalifikacje kierowcy-operatora wózka widłowego,
  rodzaje i budowa wózków,
  ładunkoznawstwo (czyli cechy, właściwości, sposoby opakowywania, przemieszczania i przechowywania ładunków),
  zagrożenia przy pracy z wózkiem widłowym,
  od czego zależy stateczność i stabilność wózka,
  czynności operatora przed, w trakcie i po pracy z wózkami,
  bezpieczeństwo eksploatacji wózka i zbiornika z gazem,
  pierwsza pomoc przedmedyczna,
  ochrona przeciwpożarowa.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca ABC operatora wózka widłowego