Aksjologia prawa administracyjnego Tom 2

 • Aksjologia prawa administracyjnego Tom 2

  Jan Zimmermann

  Wolters Kluwer Polska


  Cena 154.26 zł.

  Isbn 9788381078085
  Rok wydania 2017
  Stron 464
   

  W monografii szeroko zaprezentowano aksjologiczne zagadnienia tworzenia prawa administracyjnego i jego stosowania oraz problematykę aksjologii sądownictwa administracyjnego. Skupiono się także na takich zagadnieniach jak:

  - wartości prawa administracyjnego,
  - aksjologia sfery wewnętrznej administracji publicznej,
  - aksjologia prawa miejscowego,
  - aksjologia prawa ochrony środowiska,
  - aksjologia materialnego prawa administracyjnego.

  Publikacja zbiera zbiór referatów zaprezentowanych podczas Zjazdu Katedr Prawa Administracyjnego i Katedr Postępowania Administracyjnego, który odbył się we wrześniu 2016 r. w Zakopanem. Tworzą one szerokie spektrum, dobrze oddające ogromną różnorodność prezentowanej materii.

  Adresaci:
  Książka przeznaczona jest dla pracowników naukowych, przedstawicieli zawodów prawniczych oraz urzędników rządowej i samorządowej administracji publicznej.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Aksjologia prawa administracyjnego Tom 2