Archiwizacja dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych

 • Archiwizacja dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych

  Regliński Andrzej

  Wydawnictwo Presscom


  Cena 105.06 zł.

  Isbn 9788364512780
  Rok wydania 2015
  Stron 296
   

  Książka objaśnia problematykę dotyczącą postępowania z dokumentacją – od chwili utworzenia pierwszego dokumentu w sprawie aż do przekazania dokumentacji do archiwum państwowego (w przypadku materiałów archiwalnych) lub w celu jej zniszczenia (gdy mamy do czynienia z dokumentacją niearchiwalną).
  Zawarto w niej opis zagadnień z zakresu m.in.:
  - podstawowych przepisów prawa archiwalnego,
  - zarządzania dokumentacją,
  - rodzajów, funkcji, wprowadzania i opiniowania normatywów kancelaryjnych,
  - systemów kancelaryjnych,
  - systemu tradycyjnego i systemu EZD,
  - archiwizacji, brakowania, klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji,
  - organizacji oraz zadań archiwum zakładowego i składnicy akt,
  - archiwizacji dokumentacji projektów europejskich,
  - postępowania z dokumentacją w razie reorganizacji lub ustania działalności jednostki organizacyjnej.

  Książka Archiwizacja dokumentacji przedstawia wszystkie zagadnienia w takim kształcie, w jakim zostały one określone w wyniku zmiany ustawy archiwalnej z 20 marca 2015 r. oraz wprowadzenia nowych rozporządzeń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Archiwizacja dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych