Audyt i Controlling Controlling i rachunkowość zarządcza kosztów

 • Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie Audyt wewnętrzny Ustawa o kontroli w administracji rządowej Komentarz z wzorami dokumentów
   
 • Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce

  Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce

  Bartłomiej Janusz Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Książka o zadaniach audytu stanowi fachowy poradnik skierowany przede wszystkim do audytorów wewnętrznych. Omawiając sposób realizacji zadania audytowego, autor przedstawia podstawowe rodzaje dokumentów roboczych tworzonych na poszczególnych etapach audytu. Jednocześnie szczegółowo i dokładnie pokazuje, w jaki sposób te dokumenty sporz. Książka w dziale Audyt i Controlling

 • Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

  Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

  Jarosław Marciniak Wydanie 2010

  Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna - Wolters Kluwer Polska
  Każda firma powinna co pewien czas przeprowadzać audyt funkcji personalnej nie tylko po to, by ocenić skuteczność działań i ich zgodność z przepisami, ale również po to, by usprawnić obszar zarządzania personelem, a nawet go zrestrukturyzować. Cenną pomocą w przeprowadzeniu analizy sprawności funkcji personalnej może być niniejsz. Książka w dziale Audyt i Controlling

 • Audyt wewnętrzny

  Audyt wewnętrzny

  Winiarska Kazimiera Wydanie 2017

  Wydawnictwo Difin
  Książka traktuje o roli audytu wewnętrznego. Na podstawie literatury zagranicznej przedstawiono zakres zastosowania audytu wewnętrznego i obowiązujące międzynarodowe standardy oraz główne obszary zainteresowania i kwalifikacje audytorów na świecie. Uwzględniając regulacje krajowe audytu wewnętrznego zaprezentowano metodykę prac audyt. Książka w dziale Audyt i Controlling

 • Ustawa o kontroli w administracji rządowej Komentarz z wzorami dokumentów

  Ustawa o kontroli w administracji rządowej Komentarz z wzorami dokumentów

  Marcin Dobruk, Tomasz Bolek Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Publikacja odpowiada m.in. na następujące pytania:- Kto podlega kontroli w administracji rządowej i kto jest upoważniony do jej przeprowadzenia?- Jak ustalić kryteria oraz cel kontroli?- Jak zaplanować, przygotować oraz przeprowadzić kontrolę w administracji rządowej?- Jak poprawnie udokumentować wyniki kontroli?- Jakie są uprawnienia i. Książka w dziale Audyt i Controlling

 • Psychologiczne aspekty controllingu

  Psychologiczne aspekty controllingu

  Nowak Marta Wydanie 2017

  Wydawnictwo Gab
  Książka ta jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zarówno środowiska naukowego, w jaki sposób i praktyków controllingu, rachunkowości i zarządzania. Interesariusze controllingu od wielu lat zwracają uwagę na to, że jest on zagadnieniem interdyscyplinarnym pod względem badawczym oraz wielowymiarowym pod względem aplikacyjnym. Warto zauwa. Książka w dziale Audyt i Controlling

 • Koszty i wyniki w systemie controllingu w przedsiębiorstwach usług logistycznych

  Koszty i wyniki w systemie controllingu w przedsiębiorstwach usług logistycznych

  Dobroszek Justyna Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Logistyka, uważana przez wielu analityków za barometr lub krwiobieg gospodarki, rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamicznie w ramach działalności biznesowej. Punktem wyjścia była techniczna strona procesów transportu, przeładunku i magazynowania, która przejawiała się zastosowaniem odpowiednich innowacji technologicznych. Z upływ. Książka w dziale Audyt i Controlling

 • Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie

  Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie

  Sierpińska Maria, Niedbała Bogusław Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN
  Rozwój gospodarki rynkowej, zmienne otoczenie przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności, globalizacja, coraz większe trudności z koordynacją jednostek wchodzących w ich skład - wszystkie te czynniki komplikują zarządzanie przedsiębiorstwami, które powinno być nastawione na przyszłość, oraz powodują, że konieczna jest kontrola jako. Książka w dziale Audyt i Controlling

 • Controlling w instytucjach kultury

  Controlling w instytucjach kultury

  Wnuczak Paweł Wydanie 2017

  Wydawnictwo Poltext
  Instytucje kultury (filharmonie, muzea czy teatry) stanowią – z punktu widzenia finansów i rachunkowości – specyficzne firmy łączące racjonalność ekonomiczną z misją społeczną i kulturalną. Aspekt finansowy jest często niedoceniany w działalności krajowych instytucji kultury. Na podstawie wyników analiz polskich instytucji kult. Książka w dziale Audyt i Controlling