C.H. Beck wydawnictwo-księgarnia

 • Historia ustroju i prawa sądowego Polski Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji Zarys prawa administracyjnego FATCA Komentarz
   
 • Koncentracja w formie wspólnego przedsiębiorstwa a ryzyko konkurencyjne w świetle prawa antymonopolowego

  Koncentracja w formie wspólnego przedsiębiorstwa a ryzyko konkurencyjne w świetle prawa antymonopolowego

  Kostecka Jurczyk Daria

  Wydanie 2017
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa C.H. Beck Monografia uwzględnia szerokie aspekty kontroli koncentracji w formie wspólnego przedsiębiorstwa na gruncie przepisów rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004. Jej treść obejmuje także problem koncentracji w formie wspólnego przedsiębiorcy na gruncie polskiej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Opracowanie ma walory aplikacyjne. Tyt ...

 • Prawo dostępu do dóbr publicznych

  Prawo dostępu do dóbr publicznych

  Zaborniak Paweł

  Wydanie 2017
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa C.H. Beck Prezentowana monografia koncentruje się na problematyce administracyjnoprawnych aspektów dostępu do dóbr publicznych. Zamiarem autora było wykazanie instytucji prawa dostępu do dóbr publicznych, która gwarantuje administrowanym czerpanie korzyści z przedmiotów przeznaczonych do używania na zewnątrz struktur administracyjnych, tj. dóbr ...

 • Zdolność patentowa programów komputerowych

  Zdolność patentowa programów komputerowych

  Porzeżyński Marek

  Wydanie 2017
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa C.H. Beck Monografia stanowi całościowe opracowanie problematyki możliwości prawnopatentowej ochrony programów komputerowych stanowiących element zastrzeżeń. Analizie poddano zarówno historyczne uwarunkowania, które zaważyły na obecnym kształcie ochrony przyznanej programom komputerowym, w jaki sposób również próby, wraz z ich teoretycznymi ...

 • Zachowania rynkowe mikro- małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Diagnoza analiza scenariusz

  Zachowania rynkowe mikro- małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Diagnoza analiza scenariusz

  Steinerowska Streb Izabella

  Wydanie 2017
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa C.H. Beck W publikacji zgromadzono bogaty materiał empiryczny, który dostarcza informacji na temat podobieństw i różnic występujących w obrębie zachowań rynkowych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Rezultaty zaprezentowanych badań prowadzą do konkluzji, że można wyróżnić dwa odmienne rodzaje tych zachowań: inercyjne i kongruentne. ...

 • Historia ustroju i prawa sądowego Polski

  Historia ustroju i prawa sądowego Polski

  Maciejewski Tadeusz

  Wydanie 2017
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa C.H. Beck Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu.W podręczniku "Historia ustroju i prawa sadowego Polski" omówione są zasady ustrojowe, źródła i system prawa:- dawnej Polski do 1795 r.,- ziem polskich pod zaborami do 1918 r.,- II Rzeczypospolitej i w okresie drugiej wojny światowej oraz- w okresie władz ...

 • Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji

  Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji

  Gutowski Maciej, Kardas Piotr

  Wydanie 2017
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa C.H. Beck Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji to książka, której celem jest pokazanie, że proces rozpoznania sprawy indywidualnej przez sąd, a nawet organ administracji podlega podobnym mechanizmom oraz ukazanie znaczenia Konstytucji i jej bezpośredniego stosowania w konkretnym procesie. Podstawowym celem opracowania jest pr ...

 • Gospodarka nieruchomościami w gminie Kluczowe problemy prawne + Płyta CD

  Gospodarka nieruchomościami w gminie Kluczowe problemy prawne + Płyta CD

  Maciej Nowak

  Wydanie 2017
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa C.H. Beck Celem niniejszej książki jest analiza wybranych, najbardziej istotnych problemów związanych z gospodarką nieruchomościami w gminie. Zwrócono uwagę na kwestie obejmujące gospodarkę mieszkaniową, sprzedaż nieruchomości, a także czynności podejmowane w postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości. Podjęto między innym ...

 • Zarys prawa administracyjnego

  Zarys prawa administracyjnego

  Miaskowska Daszkiewicz Katarzyna, Serafin Sławomir, Szmulik Bogumił

  Wydanie 2017
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa C.H. Beck Skrypt Zarys prawa administracyjnego zawiera zagadnienia ogólne i ustrojowe prawa administracyjnego, dotyczące m.in.: źródeł prawa administracyjnego, stosunku administracyjnoprawnego, form działania administracji publicznej, samorządu terytorialnego, kontroli administracji. W podręczniku Czytelnik znajdzie przedstawienie podstaw prawa admi ...