Cywilnoprawna problematyka transplantacji medycznej Monografie

 • Cywilnoprawna problematyka transplantacji medycznej

  Duda Juliusz

  Wolters Kluwer Polska


  Cena 0.00 zł.

  Książka jest niedostępna


  Isbn 9788376016184
  Rok wydania 2011
  Stron 300
   

  Niniejsza publikacja stanowi pierwsza w Polsce monografie napisana po przyjęciu nowej ustawy transplantacyjnej. Autor w sposób wyczerpujący omówił w niej najistotniejsze zagadnienia dotyczące transplantacji ex mortuo i ex vivo. W centrum zainteresowania znalazła się również problematyka ogólnej odpowiedzialności lekarza, zakładów opieki zdrowotnej i Narodowego Funduszu Zdrowia za szkody związane z transplantacja. Opracowanie ma charakter interdyscyplinarny. Wszechstronnie wykorzystano w nim dotychczasowy dorobek doktryny oraz bogate w tym nieopublikowane orzecznictwo Sadu Najwyższego i najistotniejsze judykaty sadów apelacyjnych. Książka, ze względu na jej wysoki walor praktyczny, adresowana jest zarówno do praktyków wymiaru sprawiedliwości, jak i lekarzy, pacjentów oraz osób interesujących się prawem medycznym.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Cywilnoprawna problematyka transplantacji medycznej Monografie