Czarodziejska góra w literaturze polskiej ślady/interpretacje/nawiązania

 • Czarodziejska góra w literaturze polskiej

  Bałżewska Katarzyna

  Śląsk


  Cena 31.80 zł.

  Książka jest niedostępna


  Isbn 9788371649585
  Rok wydania 2017
  Stron 342
   

  Tomasz Mann już za życia zaczął uchodzić w Polsce za klasyka, co w symboliczny sposób odsłoniła i przypieczętowała jego krótka wizyta w Warszawie w 1927 roku. Ale nie wszystkie utwory niemieckiego pisarza cieszyły się jednakowym zainteresowaniem wśród polskich czytelników. Czarodziejska góra zajmuje tu miejsce szczególne, bowiem udało jej się zdobyć uznanie zarówno krytyków, pisarzy, w jaki sposób i zwykłych czytelników. Poczynając od dwudziestolecia międzywojennego, kolejne pokolenia polskich twórców reinterpretowały szwajcarską epopeję Manna, przykładając do niej różne klucze, które w zależności od społeczno-historycznych uwarunkowań uwypuklały wagę rozmaitych wątków niemieckiej powieści. Do dzisiaj jej epicki duch patronuje artystycznym wyborom wielu autorów, a sama powieść w Polsce pełni rolę narracji o doniosłej kulturowej randze. Niniejsza książka stanowi swego rodzaju intertekstualną mapę nawiązań do Czarodziejskiej góry w literaturze polskiej. Jej zakres tematyczny obejmuje szeroką problematykę sytuującą powieść Manna m.in. w kontekście literatury Holocaustu, prozy postmodernistycznej, a także odczytań podejmujących dyskusję nad współczesnością w świetle ważnych dla Polski doświadczeń. W książce zrekonstruowany został unikalny międzytekstowy dialog, a także proces przenikania niemieckiego arcydzieła na grunt literatury polskiej potwierdzający niezaprzeczalną bliskość dwóch sąsiadujących ze sobą obszarów kulturowych: polskiego oraz niemieckiego. Spis treści Wprowadzenie Przestrzenie badań porównawczych – rzut historyczny Poza wymiar komparatystyczny. Analiza tekstu w perspektywie funkcjonalnego i twórczego wykorzystania zaplecza teoretycznego Kilka uwag o stanie badań nad recepcją Czarodziejskiej góry Rozdział I Czarny wariant Bildung O relacjach pomiędzy Czarodziejską górą Tomasza Manna a Szpitalem Przemienienia Stanisława Lema Idea Bildung w Szpitalu Przemienienia Szpital Przemienienia: powieść–­świadectwo Rozdział II Tradycja i nowoczesność w powieści Pawła Huellego Castorp Uniwersum mieszczańskich ideałów. Szczeliny i pęknięcia Na (post)kolonialnych rozdrożach Konfrontacja dwóch światów. Opozycja Wschód–Zachód w perspektywie mitu i stereotypu Uwagi końcowe Rozdział III Czarodziejska góra, ironia i postmodernistyczne tropy w powieści Jurka Zielonki Tadzio Fikcja na usługach ironii. Ironia w Czarodziejskiej górze, ironia w Tadziu Gramatyka intertekstualnych odwróceń Rozdział IV To była powieść mojej młodości. Czesław Miłosz wobec Czarodziejskiej góry Poeta powieściopisarzem. Czarodziejska góra jako lustro poetyckiej biografii Czarodziejska góra Miłosza Rozdział V W kręgu narracji sanatoryjnych W Szwajcarii Ramy sanatoryjnej egzystencji Podsumowanie Rozdział VI Próba przekroju W prozie i w poezji. Czarodziejska góra w dwudziestoleciu międzywojennym Iwaszkiewicz: Brzezina Jerzy Liebert i Czarodziejska góra Reinterpretacje powojenne i współczesne Marian Promiński: Sezon w Górach Jowiszowych Józef Łoziński: Statek na Hel Wilhelm Dichter: Szkoła bezbożników Antoni Libera: Madame Jerzy Pilch wobec Czarodziejskiej góry Jerzy Łukosz: Tomasz Mann
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Czarodziejska góra w literaturze polskiej ślady/interpretacje/nawiązania