DOKUMENTACJA SANITARNA SKLEP SPOŻYWCZY według zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (instrukcje, zapisy – sklep spożywczy) (z suplementem elektronicznym)

 • DOKUMENTACJA SANITARNA SKLEP SPOŻYWCZY

  Barbara Jackiewicz

  Wydawnictwo ODDK


  Cena 91.19 zł.

  Isbn 837426053X
  Rok wydania 2015
  Stron 104
   

  Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) jest obowiązany przestrzegać w zakładach zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz dobrej praktyki higienicznej (GHP).
  Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (instrukcje, zapisy – sklep spożywczy) (z suplementem elektronicznym)

  Przygotowana dokumentacja zawiera instrukcje dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych stosowane w zakładach branży spożywczej oraz formularze służące do dokonywania zapisów dokumentujących działania podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Publikację uzupełnia wykaz wszystkich zaświadczeń i dokumentów, które należy dołączyć do skoroszytu, aby otrzymać w ten sposób pełną dokumentację podlegającą urzędowej kontroli sanitarnej. Forma skoroszytu z wymiennymi kartami umożliwia dostosowanie wzorów do indywidualnych warunków.

  Integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny na płycie CD (pełna dokumentacja w formacie MS Word), dający możliwość bezpośredniej pracy na plikach, uzupełnienia o dane, wydruku itp.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca DOKUMENTACJA SANITARNA SKLEP SPOŻYWCZY według zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (instrukcje, zapisy – sklep spożywczy) (z suplementem elektronicznym)