Dokumentacja podatkowa cen transferowych

 • Dokumentacja podatkowa cen transferowych

  Jamroży Marcin

  Wydawnictwo ODDK


  Cena 201.13 zł.

  Isbn 9788378043287
  Rok wydania 2017
  Stron 800
   

  Fachowy instruktaż dla praktyków – publikacja stanowi źródło niezbędnych informacji na temat dokumentacji podatkowej transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Autorzy wskazują jednocześnie możliwości ograniczenia ryzyka w zakresie cen transferowych. Dokumentacja podatkowa uwzględnia nowe wymogi obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. Autorzy opracowali liczne przykłady dokumentacji różnego rodzaju transakcji lub zdarzeń, jak również schematy postępowania czy kwestionariusze. Przykłady dokumentacji podatkowych, zarówno lokalnej (local file), jak i grupowej (master file), wynikają z bogatych doświadczeń zawodowych poszczególnych Autorów, stąd też zawierają cenne komentarze, wskazówki ważne dla praktyków. Autorzy szczegółowo omawiają:

  - nowe, zmienione wymogi w zakresie dokumentowania transakcji, w tym w szczególności przesłanki powstania obowiązku dokumentacyjnego oraz elementy dokumentacji podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad stosowania metod szacunku przy określaniu wartości rynkowej przedmiotu transakcji;
  - problemy przeprowadzania analizy porównawczej (benchmarking) będącej elementem dokumentacji podatkowej, jak i podstawowym narzędziem do weryfikacji cen transferowych;
  - zagadnienia wyboru i zastosowania metody podziału zysków w procesie szacowania dochodu w świetle projektowanych nowych wytycznych OECD;
  - zagadnienia związane z określaniem wartości rynkowej w procesach restrukturyzacyjnych, w szczególności związane ze zmianą profilu funkcjonalnego przedsiębiorstwa;
  - specyfikę postępowania podatkowego i kontrolnego w zakresie cen transferowych.

  W kolejnych rozdziałach przedstawiono przykłady sporządzenia dokumentacji podatkowej poszczególnych rodzajów transakcji, w tym m.in.:

  - typowe transakcje w zakresie obrotu towarowego (pełen producent, producent kontraktowy, dystrybutor ponoszący pełne lub ograniczone ryzyko handlowe);
  - transakcje związane z obrotem wartościami niematerialnymi i prawnymi (metody wyceny, sprzedaż WNiP);
  - transakcje usługowe (w tym: usługi doradcze, reklamowe, budowlane, transportowe, finansowe, najem lub dzierżawa, usługi elektroniczne, informatyczne lub telekomunikacyjne);
  - szczególne rodzaje dokumentacji podatkowej, tj. dotyczące umowy spółki niebędącej osobą prawną oraz transakcji z zakładem zagranicznym;
  - usługi o niskiej wartości dodanej.

  Publikacja polecana pracownikom działów finansowych w przedsiębiorstwach wszelkich branż dokonujących transakcji z krajowymi lub zagranicznymi podmiotami powiązanymi; doradcom podatkowym, radcom prawnym, biegłym rewidentom, pracownikom aparatu skarbowego, a także studentom pogłębiającym wiedzę w zakresie opodatkowania przedsiębiorców.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Dokumentacja podatkowa cen transferowych