Dokumentacja pracownicza 2017 Oddk ponad 300 wzorów z komentarzem (książka na CD)

 • Dokumentacja pracownicza 2017 Oddk

  Mroczkowska Renata, Potocka Szmoń Patrycja

  Wydawnictwo ODDK


  Cena 0.00 zł.

  Książka jest niedostępna


  Isbn 9788378043805
  Rok wydania 2017
  Stron 0
   

  Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych przygotowana w wygodnej formie edytowalnych wzorów z komentarzami. Zalety publikacji:

  - jedyna na rynku tak wszechstronna dokumentacja spraw pracowniczych,
  - opracowana m.in. przez pracownika Państwowej Inspekcji Pracy – gwarancja poprawności merytorycznej,
  - pełen zakres spraw obejmuje: umowy, wnioski, regulaminy, informacje, oświadczenia, rejestry i inne druki wykorzystywane na wszystkich etapach świadczenia pracy – od zgłoszenia do odpowiednich inspekcji, poprzez analizę poszczególnych części akt osobowych oraz pism procesowych w prawie pracy, po umowy cywilnoprawne,
  - opracowanie tak nietypowych spraw, jak regulamin użytkowania służbowych telefonów komórkowych z załącznikami, dokumentacja na okoliczność stawienia się pracownika pod wpływem środków odurzających i alkoholu, dokumentacja ochrony zasobów informatycznych, kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, procedura sporządzania odpisu świadectwa pracy i wiele innych,
  - ponad 300 wzorów z instruktażowym komentarzem, co ułatwia ich dostosowanie do konkretnego przypadku,
  - wszystkie wzory są w pełni edytowalne (format MS Word).


  Nowości i zmiany w wydaniu na rok 2017:
  1) nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 1 czerwca 2017 r.,
  2) zmiana zasad wynagradzania umów-zleceń i umów o świadczenie usług, w tym m.in.:

  - nowy wzór umowy-zlecenia,
  - nowy obowiązek potwierdzania liczby godzin pracy,
  - wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla przyjmujących zlecenie oraz świadczących usługi,

  3) zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych – wprowadzenie nowych zasad dotyczących ustalania kwoty zmniejszającej podatek, zmiany w zasadach obliczania zaliczki na podatek dochodowy oraz w oświadczeniach podatnika.

  Stan prawny dokumentacji pracowniczej: czerwiec 2017 r.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Dokumentacja pracownicza 2017 Oddk ponad 300 wzorów z komentarzem (książka na CD)