Egzamin na doradcę podatkowego 2018 kazusy testy pytania Beck Forum

 • Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte Beck Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy Egzamin na doradcę podatkowego Testy
   
 • Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte

  Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte

  Ogonowski Andrzej, Kupiec Łukasz, Anna Jeleńska, Małgorzata Fila Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wydawnictwo Forum Doradców Podatkowych
  Tan prawny zgodny z uchwałą nr 19/VI/2017 PKE ds.DP z dnia 28 kwietnia 2017 r. 2 Tomy - opracowane przez specjalistów odpowiedzi na pytania. Publikacja została przygotowana z myślą o osobach, które przygotowują się do egzaminu ustnego na doradcę podatkowego. Prezentowana publikacja jest najobszerniejszym dostępnym na rynku kompendium wie. Książka w dziale Egzamin na doradcę podatkowego

 • Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte Beck

  Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte Beck

  Henryk Dzwonkowski, Michał Biskupski, Mikołaj Duda, Jolanta Gorąca, Jakub Marusik Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Egzamin na doradcę podatkowego. Pytania otwarte zawiera odpowiedzi na pytania otwarte opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego zgodnie z nową uchwałą z 28.4.2017 r. Nr 19/VI/2017, obowiązującą od 28.4.2017 r. Pod każdym pytaniem Autorzy udzielili opisowej odpowiedzi na pytanie oraz wskazali właśc. Książka w dziale Egzamin na doradcę podatkowego

 • Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy

  Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy

  Mariusz Jabłoński, Patryk Piotr Smęda Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Książka zawiera zadania wraz z rozwiązaniami zgodnie z nową uchwałą z 28.4.2017 r. Nr 19/VI/2017. Publikacja zawiera najnowsze zmiany legislacyjne wprowadzone w prawie podatkowym (podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek akcyzowy, podatek od spadków i darowizn, podatek . Książka w dziale Egzamin na doradcę podatkowego

 • Egzamin na doradcę podatkowego Testy

  Egzamin na doradcę podatkowego Testy

  Mariusz Jabłoński, Patryk Piotr Smęda Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Książka zawiera pytania testowe opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego zgodnie z nową uchwałą z 28.4.2017 r. Nr 19/VI/2017. Pod każdym pytaniem Autorzy wskazali właściwą podstawę prawną (właściwy przepis lub grupa przepisów), która pozwala na udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie egzamin. Książka w dziale Egzamin na doradcę podatkowego

 • Egzamin na doradcę podatkowego Testy

  Egzamin na doradcę podatkowego Testy

  Beata Chanowska Dymlang, Paweł Dymlang Wydanie 2017

  Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego
  Materiały egzaminacyjne obowiązujące podczas części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego. Odpowiedzi na pytania testowe wraz ze wskazaniem podstawy prawnej oraz rozwiązania kazusów. Książka zawiera odpowiedzi na pytania testowe egzaminu pisemnego. Materiał stanowi nieocenioną pomoc dla osób przystępujących do egzaminu na doradcę. Książka w dziale Egzamin na doradcę podatkowego

 • Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy

  Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy

  Chanowska Dymlang Beata, Chanowska Dymlang Beata, Dymlang Paweł Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
  Książka zawiera rozwiązania kazusów, czyli części praktycznej egzaminu pisemnego. Materiał stanowi nieocenioną pomoc dla osób przystępujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Publikacja uwzględnia wszystkie zmiany, zgodnie z uchwałą nr Nr 19/VI/2017 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 28 kwietn. Książka w dziale Egzamin na doradcę podatkowego

 • Egzamin na doradcę podatkowego Testy 2017

  Egzamin na doradcę podatkowego Testy 2017

  Mariusz Jabłoński, Patryk Piotr Smęda Wydanie 2016

  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Książka z testami zawiera pytania testowe opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego zgodnie z nową uchwałą z 22.4.2016 r. Nr 10/VI/2016, obowiązującą od 1.6.2016 r. oraz uchwałą zmieniającą z 4.7.2016 r. Nr 12/VI/2016, obowiązującą od 8.7.2016 r. Pod każdym pytaniem Autorzy wskazali właś. Książka w dziale Egzamin na doradcę podatkowego

 • Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte 2017

  Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte 2017

  Henryk Dzwonkowski, Michał Biskupski, Mikołaj Duda, Jolanta Gorąca, Jakub Marusik Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Książka z pytaniami otwrtymi zawiera aktualny stan prawny, a także prezentuje stan prawny od 1.3.2017 r. według ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947) oraz ustawy z 16.11.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948). W miejsce obecnie fu. Książka w dziale Egzamin na doradcę podatkowego