Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2018 Tom 4 Wzory pism z komentarzami Etyka zawodowa

 • Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2018 Tom 4 Wzory pism z komentarzami Etyka zawodowa

  Grzegorz Dąbrowski, Magda Matuszewska, Bożena Morawska, Katarzyna Prusak Górniak, Anna Szymańska, Aplikacje prawnicze

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Cena 104.87 zł.

  Isbn 9788325597825
  Rok wydania 2017
  Stron 472
   

  W publikacji zamieszczono wzory pism procesowych zawierające przykładowe zarzuty i wnioski oraz przykłady umów i komparycji, wraz z omówieniem, praktycznymi wskazówkami i wybranym orzecznictwem. Uniwersalny charakter książki powoduje, że jest ona przydatna jako ułatwienie osobom przygotowującym się do egzaminu radcowskiego lub adwokackiego w utrwalaniu wiedzy prawniczej zdobytej w trakcie aplikacji radcowskiej lub adwokackiej, jak również stanowi pomoc w bieżącej praktyce prawniczej. Niniejsza książka w zakresie wzorów pism podzielona jest na cztery rozdziały. W pierwszym znajdują się wzory aktu oskarżenia oskarżyciela posiłkowego, publicznoskargowego aktu oskarżenia sporządzonego przez prokuratora, aktu oskarżenia w postępowaniu prywatnoskargowym i wzory apelacji od wyroku w sprawie o przestępstwo oraz wykroczenie. W tym rozdziale umieszczone są także przykładowe opisy zarzucanych czynów do aktów oskarżenia z wybranych artykułów Kodeksu karnego. Drugi rozdział zawiera wzory pozwu i apelacji w procesie cywilnym. W trzecim rozdziale zaprezentowane są wzory skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W rozdziale czwartym znajdują się materiały przydatne przy sporządzaniu umów, a mianowicie komparycje uwzględniające różnorodność podmiotów uczestniczących w obrocie cywilnoprawnym oraz przykładowe klauzule umowne i wzory umów. Siódme wydanie publikacji zostało zaktualizowane, poprawione i uwzględnia stan prawny na 30.8.2017 r.
  W drugiej części opracowania zostały przedstawione zadania wraz z rozwiązaniami z zakresu zasad wykonywania zawodu lub z zasad etyki adwokata i radcy prawnego, które pojawiły się na egzaminie radcowskim i adwokackim w 2016 i 2017 r. Ponadto w tej części znajdują się także kazusy dotyczące naruszenia norm etycznych przez adwokatów i radców prawnych, przygotowane przez adwokatów i radców prawnych.

  Tom 4 książki wydawnictwa Beck do egzaminów prawniczych obejmuje Wzory pism z komentarzami oraz zagadnienia związane z etyką zawodową, w a nich:

  - wzory pism z zakresu prawa karnego,
  - wzory pozwu i apelacji w procesie cywilnym,
  - wzory skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz skargi kasacyjnej do NSA,
  - materiały przydatne przy sporządzaniu umów,
  - kazusy z etyki adwokackiej i radcowskiej.

  Nowe wydanie zawiera zaktualizowane stany faktyczne oraz prawne, dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów prawa.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2018 Tom 4 Wzory pism z komentarzami Etyka zawodowa