Augustowska Komentarz do planu kont najnowsze wydanie na 2017 rok

 • Kalendarz księgowego budżetu 2018 ODDK Dokumentacja zasad polityki rachunkowości Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej Komentarz do planu kont Augustowska
   
 • Kalendarz księgowego budżetu 2018 ODDK

  Kalendarz księgowego budżetu 2018 ODDK

  Maria Augustowska, Ewa Chrzanowska Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Kalendarz dla głównych księgowych jednostek finansów publicznych na 2018 rok wydawnictwa ODDK. Kalendarz dla księgowego budżetu zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na własne notatki, planowanie dnia pracy. Terminarz sporządzania dokumentacji oraz rozliczeń (sprawozdawczość budżetowa, podatkowa, statystyczna, ZUS, . Książka w dziale Finanse publiczne

 • Polityka rachunkowości 2018

  Polityka rachunkowości 2018

  Mieczysława Cellary, Finanse publiczne w praktyce Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Planowany termin wydania Komentarz do zakładowego planu kont to 12 grudnia 2017 roku.Komentarz do zakładowego planu kont funkcjonującego w budżecie, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Od 1.1.2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13.10.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów. Książka w dziale Finanse publiczne

 • Dokumentacja zasad polityki rachunkowości

  Dokumentacja zasad polityki rachunkowości

  Anna Zysnarska Wydanie 2018

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Gotowe wzorce zarządzeń wewnętrznych – opracowanie pomocne kierownikom oraz głównym księgowym jednostek budżetowych w stworzeniu dokumentacji polityki rachunkowości obowiązującej w jednostkach. Tekst książki Dokumentacja zasad polityki rachunkowości, po uzupełnieniu i przetworzeniu uwzględniającym indywidualne rozwiązania przyję. Książka w dziale Finanse publiczne

 • Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej

  Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej

  Izabela Świderek Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budże. Książka w dziale Finanse publiczne

 • Komentarz do planu kont Augustowska

  Komentarz do planu kont Augustowska

  Augustowska Maria, Rup Wojciech Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Komentarz do planu kont posiada suplement elektroniczny zawierający treść komentarza w formacie PDF z użytecznymi hiperłączami pozwalającymi każdemu księgowemu szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy korespondującymi kontami, a także edytować i drukować potrzebne fragmenty komentarza. Podstawowe narzędzie pracy dla skarbnika i . Książka w dziale Finanse publiczne

 • Świadczenia rodzinne Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce

  Świadczenia rodzinne Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce

  Piotr Mrozek Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Świadczenia rodzinne stanowią zagadnienie priorytetowe dla instytucji publicznych odpowiedzialnych za politykę wspierania rodzin z dziećmi. W ostatnich latach przepisy dotyczące świadczeń rodzinnych podlegały często gruntownym zmianom, co spowodowało liczne trudności w realizacji obowiązków z nich wynikających.Książka jest najbardzi. Książka w dziale Finanse publiczne

 • Odsetki w jednostkach sektora finansów publicznych

  Odsetki w jednostkach sektora finansów publicznych

  Sebastian Bach Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wydawnictwo Presscom
  W książce kompleksowo wyjaśniono zagadnienia ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości odsetek od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz niepodatkowych należności budżetowych. Czytelnik pozna zasady naliczania, zaokrąglania, przedawnieni. Książka w dziale Finanse publiczne

 • Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

  Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

  Sebastian Bach, Adam Balicki, Andrzela Gawrońska Baran, Artur Hołda, Agata Kumpiałowska, Marek Rotkiewicz, Bożena Rudnicka, Łukasz Sadkowski, Ewa Sławińska Tomtała, Piotr Walczak, Piotr Wieczorek Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Obowiązująca w 2017 r. w jednostkach sektora publicznego dokumentacja wewnętrzna musi zostać zmieniona i dostosowana do szeregu zmian w obowiązujących przepisach. Zmiany te związane są z: - wejściem w życie w dniu 1.9.2017 r. reformy oświatowej. W związku z tym do 30 listopada większość typów szkół musi przygotować nowe statuty;-. Książka w dziale Finanse publiczne