Augustowska Komentarz do planu kont najnowsze wydanie na 2018 rok

 • Komentarz do planu kont Augustowska Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
   
 • Komentarz do planu kont Augustowska

  Komentarz do planu kont Augustowska

  Augustowska Maria, Rup Wojciech Wydanie 2018

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Komentarz do planu kont na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów obowiązującego od 1 stycznia 2018 roku Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 . Książka w dziale Finanse publiczne

 • Ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych + płyta CD

  Ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych + płyta CD

  Marcin Binaś Wydanie 2018

  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Poradnik w sposób kompleksowy przedstawia poszczególne czynności organów podatkowych gmin, podejmowane w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie preferencji w zakresie zapłaty zobowiązania z tytułu tzw. podatków lokalnych. Na przykładzie wybranego orzecznictwa definiuje dwie ustawowo wskazane a niezdefiniowane przez ustawodawcę prze. Książka w dziale Finanse publiczne

 • Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

  Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

  Aleksander Korczyn Wydanie 2018

  Wydawnictwo Wydawnictwo Sigma
  Prezentowana tu klasyfikacja w tekście zaktualizowanym ma zastosowanie w sferze budżetowej w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego, a także innych podmiotach, które korzystają ze środków publicznych lub dysponują tego rodzaju środkami. Klasyfikację tę stosuje się w pełnym zakresie od . Książka w dziale Finanse publiczne

 • Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej

  Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej

  Izabela Świderek Wydanie 2018

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budże. Książka w dziale Finanse publiczne

 • Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

  Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

  Rup Wojciech Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Praktyczny instruktaż sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki. Autor, doświadczony praktyk:- omawia procedury zamknięcia ksiąg rachunkowych – od czynności ewidencyjnych prowadzonych w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych (wraz ze schematami ewidencji) po inwentaryzację (zasady, przebieg,. Książka w dziale Finanse publiczne

 • Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

  Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

  Magdalena Majdrowicz Dmitrzak, Joanna Frąckowiak Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  W książce: ujednolicony tekst klasyfikacji z zaznaczeniem zmian wprowadzonych nowelizacją z dnia 21 lipca 2017 r. (m.in. związane z wdrażaniem reformy polskiego systemu oświaty – zmiany w rozdziałach: 80110 i 80111, nowe rozdziały 80115, 80116 i 80117 oraz uchylenie niektórych rozdziałów; zmiany w dziale 752, 855, zmiany w paragrafach. Książka w dziale Finanse publiczne

 • Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

  Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

  Dorota Adamek Hyska Wydanie 2018

  Wydawnictwo Wydawnictwo Presscom
  Książka do planu kont stanowi praktyczny przewodnik zawierający objaśnienia do poszczególnych kont przewidzianych dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Uwzględnia nowe regulacje ustaw podatkowych i wytyczne KSR nr 11, określające zasady ujmowania środków trwałych, a także nowe wymogi sporządzania sprawozd. Książka w dziale Finanse publiczne

 • Kalendarz księgowego budżetu 2018 ODDK

  Kalendarz księgowego budżetu 2018 ODDK

  Maria Augustowska, Ewa Chrzanowska Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Kalendarz dla głównych księgowych jednostek finansów publicznych na 2018 rok wydawnictwa ODDK. Kalendarz dla księgowego budżetu zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na własne notatki, planowanie dnia pracy. Terminarz sporządzania dokumentacji oraz rozliczeń (sprawozdawczość budżetowa, podatkowa, statystyczna, ZUS, . Książka w dziale Finanse publiczne