Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Nawrocki ODDK

 • Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Opodatkowanie organizacji pozarządowych
   
 • Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń

  Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń

  Makal Anna Wydanie 2018

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Niezbędny komentarz do planu kont dla fundacji i stowarzyszeń dla każdej osoby prowadzącej księgowości fundacji lub stowarzyszenia – uwzględnia duże zmiany w ustawie o rachunkowości związane z wprowadzeniem nowego, odrębnego sprawozdania dla fundacji i stowarzyszeń (załącznik nr 6 do ustawy). W jednej publikacji zawarto komplet kome. Książka w dziale Fundacje i stowarzyszenia

 • Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

  Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

  Rafał Nawrocki Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Suplement elektroniczny książki o rachunkowości fundacji i stowarzyszeń zawiera wzory polityki rachunkowości w edytowalnym formacie, które pozwalają na łatwe i szybkie wykorzystanie ich do stworzenia własnej dokumentacji. Plik suplementu elektronicznego jest do pobrania przez Internet (instrukcję postępowania zamieszczono w książce). Z. Książka w dziale Fundacje i stowarzyszenia

 • Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2017 rok krok po kroku

  Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2017 rok krok po kroku

  Trzpioła Katarzyna Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
  Rewolucja w sprawozdaniu finansowym organizacji pozarządowej. Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2017 rok - krok po kroku uwzględnia liczne zmiany w przepisach - 150 stron praktycznych wzorów, komentarzy i wskazówek. Za 2017 rok nastąpiły istotne zmiany w zakresie sprawozdawczości organizacji pozarządowych. Nowelizacja usta. Książka w dziale Fundacje i stowarzyszenia

 • Opodatkowanie organizacji pozarządowych

  Opodatkowanie organizacji pozarządowych

  Agata Błaszczyk Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Organizacje pozarządowe to szczególna grupa podatników. Ich działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysków, celem jest przede wszystkim realizacja zadań o charakterze społecznym. Ze względu na szczególny charakter swojej działalności organizacje pozarządowe korzystają z wielu przywilejów, w tym również o charakterze podat. Książka w dziale Fundacje i stowarzyszenia

 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Trzpioła Katarzyna, Grabowska Peda Marta, Peda Marek, Liżewski Sławomir Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
  Tekst ustawy po zmianach w 2015, 2016 i 2017 roku, z komentarzem ekspertów do każdego zagadnienia. Książka uwzględnia również zmiany, które wejdą w życie 1 września br. Nowelizacja ustawy z 2015 roku wprowadziła istotne zmiany dla organizacji pozarządowych. Kolejne były wprowadzane sukcesywnie. Do najważniejszych z nich należy zalic. Książka w dziale Fundacje i stowarzyszenia

 • Prawo o stowarzyszeniach Komentarz

  Prawo o stowarzyszeniach Komentarz

  Edyta Hadrowicz Wydanie 2016

  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Celem komentarza jest wyczerpujące omówienie zagadnień zarówno od strony teoretycznej, przedstawiając najważniejsze poglądy doktryny, jak i praktycznej, poprzez uwzględnienie regulacji zawartych w innych ustawach, mających istotny wpływ na wykładnię komentowanych przepisów (Konstytucja RP, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego. Książka w dziale Fundacje i stowarzyszenia

 • Źródła finansowania NGO

  Źródła finansowania NGO

  Liżewski Sławomir Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
  Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla organizacji pozarządowych, tj. głównie stowarzyszeń i fundacji, w tym organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego (OPP). Jej celem jest ukazanie zasad i warunków korzystania z poszczególnych źródeł oraz rozliczania otrzymanych środków. . Książka w dziale Fundacje i stowarzyszenia

 • Fundacje i stowarzyszenia prawny i podatkowy instruktaż funkcjonowania z wzorcową dokumentacją

  Fundacje i stowarzyszenia prawny i podatkowy instruktaż funkcjonowania z wzorcową dokumentacją

  Cyman, Zaręba Wydanie 2013

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  W książce o fundacjach cenna jest wzorcowa dokumentacja wykorzystywana w fundacjach i stowarzyszeniach (np. akty ustanawiające, statut, uchwały organów wewnętrznych, protokoły posiedzeń). Książka podzielona jest na dwie części: pierwsza poświęcona jest fundacjom, druga stowarzyszeniom, pisana jest bardzo klarownym językiem, z ogrom. Książka w dziale Fundacje i stowarzyszenia