Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Nawrocki ODDK

 • Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Opodatkowanie organizacji pozarządowych Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2017 rok krok po kroku Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń
   
 • Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

  Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

  Rafał Nawrocki Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Suplement elektroniczny książki o rachunkowości fundacji i stowarzyszeń zawiera wzory polityki rachunkowości w edytowalnym formacie, które pozwalają na łatwe i szybkie wykorzystanie ich do stworzenia własnej dokumentacji. Plik suplementu elektronicznego jest do pobrania przez Internet (instrukcję postępowania zamieszczono w książce). Z. Książka w dziale Fundacje i stowarzyszenia

 • Opodatkowanie organizacji pozarządowych

  Opodatkowanie organizacji pozarządowych

  Agata Błaszczyk Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Organizacje pozarządowe to szczególna grupa podatników. Ich działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysków, celem jest przede wszystkim realizacja zadań o charakterze społecznym. Ze względu na szczególny charakter swojej działalności organizacje pozarządowe korzystają z wielu przywilejów, w tym również o charakterze podat. Książka w dziale Fundacje i stowarzyszenia

 • Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2017 rok krok po kroku

  Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2017 rok krok po kroku

  Trzpioła Katarzyna Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
  Rewolucja w sprawozdaniu finansowym organizacji pozarządowej. Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2017 rok - krok po kroku uwzględnia liczne zmiany w przepisach - 150 stron praktycznych wzorów, komentarzy i wskazówek. Za 2017 rok nastąpiły istotne zmiany w zakresie sprawozdawczości organizacji pozarządowych. Nowelizacja usta. Książka w dziale Fundacje i stowarzyszenia

 • Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń

  Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń

  Makal Anna Wydanie 2016

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Niezbędna książka dla każdej osoby prowadzącej księgowości fundacji lub stowarzyszenia – uwzględnia ostatnie, duże zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące od 23 września 2015 r. W jednej publikacji zawarto komplet komentarzy i materiałów ułatwiających wypełnienie obowiązków księgowych: - wzory polityki rachunkowości. Książka w dziale Fundacje i stowarzyszenia

 • Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych

  Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych

  Trzpioła Katarzyna Wydanie 2017

  Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego
  Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych to wyjątkowy przewodnik wraz z komentarzem, który zawiera wzorcowe rozwiązania w zakresie polityki rachunkowości, dostosowane do specyfiki organizacji pozarządowych, zawiera aktualne zasady i przepisy na styczeń 2017 r. Książka w praktyczny sposób omaw. Książka w dziale Fundacje i stowarzyszenia

 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Trzpioła Katarzyna, Grabowska Peda Marta, Peda Marek, Liżewski Sławomir Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
  Tekst ustawy po zmianach w 2015, 2016 i 2017 roku, z komentarzem ekspertów do każdego zagadnienia. Książka uwzględnia również zmiany, które wejdą w życie 1 września br. Nowelizacja ustawy z 2015 roku wprowadziła istotne zmiany dla organizacji pozarządowych. Kolejne były wprowadzane sukcesywnie. Do najważniejszych z nich należy zalic. Książka w dziale Fundacje i stowarzyszenia

 • Prawo o stowarzyszeniach Komentarz

  Prawo o stowarzyszeniach Komentarz

  Edyta Hadrowicz Wydanie 2016

  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Celem komentarza jest wyczerpujące omówienie zagadnień zarówno od strony teoretycznej, przedstawiając najważniejsze poglądy doktryny, jak i praktycznej, poprzez uwzględnienie regulacji zawartych w innych ustawach, mających istotny wpływ na wykładnię komentowanych przepisów (Konstytucja RP, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego. Książka w dziale Fundacje i stowarzyszenia

 • Źródła finansowania NGO

  Źródła finansowania NGO

  Liżewski Sławomir Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
  Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla organizacji pozarządowych, tj. głównie stowarzyszeń i fundacji, w tym organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego (OPP). Jej celem jest ukazanie zasad i warunków korzystania z poszczególnych źródeł oraz rozliczania otrzymanych środków. . Książka w dziale Fundacje i stowarzyszenia