Fundusz świadczeń socjalnych Kadry Podatki Księgowość

 • Fundusz świadczeń socjalnych Kadry Podatki Księgowość

  Maciej Nałęcz, Kadry płace BHP

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Cena 104.08 zł.

  Isbn 9788325599515
  Rok wydania 2017
  Stron 399
   

  Celem opracowania jest kompleksowe przedstawienie tematyki tworzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz rozdziału – na tej podstawie – środków tego funduszu. Zastosowanie właściwych kryteriów przyznawania świadczeń ma przy tym fundamentalne znaczenie dla ustalenia, czy dane świadczenie socjalne podlega uldze w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wyłączeniu z podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne. Z tego powodu poszczególne świadczenia omówione zostały z punktu widzenia ustawy z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, jak też przepisów podatkowych i zus. Ponadto osobny rozdział poświęcony został opisowi księgowania świadczeń i usług z ZFŚS. Książka zawiera kompleksowe opracowanie na temat regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zasad administrowania środkami tego funduszu. Znajdą w niej Państwo m.in. omówienie:

  - zmian, które weszły w życie 1.1.2017 r., dotyczących obowiązku tworzenia ZFŚS (podwyższenie wymaganej liczby pracowników do 50);
  - możliwości rezygnacji z prowadzenia ZFŚS w związku z zatrudnianiem mniejszej liczby pracowników niż 50, w przeliczeniu na pełne etaty;
  - obowiązkowego zakresu treści regulaminu ZFŚS;
  - możliwości organizacji imprez masowych ze środków ZFŚS;
  - stosowania kryteriów powszechnej dostępności i równości przy rozdziale świadczeń;
  - zmiany stanowisk urzędów skarbowych i ZUS w sprawie organizacji spotkań integracyjnych ze środków ZFŚS;
  - orzecznictwa sądowego w sprawie dozwolonych kryteriów przyznawania świadczeń;
  - minimalnego zakresu różnicowania świadczeń;
  - sposobu ustalania dochodu pracowników, w tym zaliczania świadczenia 500+;
  - obowiązku stosowania równych świadczeń dla pracowników i emerytów zakładu;
  - udziału komisji socjalnej w procesie przyznawania świadczeń;
  - zakresu odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów o funduszu socjalnym;
  - prowadzenia wspólnej działalności socjalnej przez kilku pracodawców;
  - podziału funduszu socjalnego w związku z przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę;
  - zasad spłaty pożyczek mieszkaniowych w związku z likwidacją funduszu lub likwidacją pracodawcy;
  - sposobu ustalania kwoty odpisu rocznego i jej wyrównania na zakończenie roku.

  Dzięki tej książce Czytelnik dowie się m.in.:

  - Czy emeryci i pracownicy powinni otrzymywać dofinansowanie do wypoczynku w tej samej wysokości?
  - Czy świadczenie wychowawcze 500+ powinno być obowiązkowo zaliczone do dochodu pracownika na potrzeby ustalenia wysokości świadczeń z ZFŚS?
  - Jakie rodzaje świadczeń mogą być przyznawane z ZFŚS na podstawie kryteriów powszechnej dostępności i równości?
  - Czy ZUS ma kompetencje do badania socjalnego charakteru świadczenia zrealizowanego ze środków ZFŚS?
  - Czy pracownicy najlepiej zarabiający mogą zostać wyłączeni z dostępu do świadczeń z ZFŚS?
  - Jak zlikwidować fundusz socjalny w związku z brakiem obowiązku jego tworzenia po 1.1.2017 r.?
  - Jak chronić dane osobowe ujawniane we wnioskach o świadczenia z ZFŚS?
  - Co zrobić z pożyczkami mieszkaniowymi z ZFŚS po likwidacji zakładu?

  Niniejsza książka to:

  - komplet informacji o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w jednym miejscu – wszystkie tematy dotyczące tworzenia i funkcjonowania funduszu oraz przepisy prawne znajdują się w jednym miejscu i nie trzeba przeszukiwać szuflad lub internetu;
  - praktyczny dobór pytań – znajdujące się w książce liczne odpowiedzi na pytania pochodzą z dyżurów telefonicznych portalu Legalis, co gwarantuje ich przydatność w pracy działu kadr;
  - aktualny stan prawny przepisów – stan prawny wydania to 1.7.2017 r., a więc książka obejmuje ostatnią nowelizację ustawy z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dotyczącą podwyższenia progów zobowiązujących do tworzenia funduszu w zakładzie;
  - łatwość wyszukiwania informacji – dotarcie do szukanej informacji ułatwia podzielenie tematyki na rozdziały dotyczące poszczególnych świadczeń socjalnych;
  - przekonanie pracowników, którzy „wiedzą lepiej” – wspólne odczytanie odpowiedzi na pytanie lub aktualnego przepisu aktu prawnego pozwala uniknąć dyskusji z pracownikami, którzy „wiedzą lepiej”, np. gdy pracownik upiera się, że przyznanie danego świadczenia socjalnego jest dla pracodawcy obowiązkowe, powołując się przy tym na znajomego prawnika albo informacje znalezione w Internecie.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Fundusz świadczeń socjalnych Kadry Podatki Księgowość