Harmonia Wydawnictwo wydawnictwo-księgarnia

 •  
 • Diagnoza dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej

  Diagnoza dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej

  Rokicińska Iwona

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Harmonia Wydawnictwo Jest to narzędzie badawcze przygotowane z myślą o nauczycielach przedszkola, klas pierwszych i nauczycielach prowadzących zajęcia terapii pedagogicznej. Zebrane tu zadania i kryteria oceny umożliwiają zdiagnozowanie rozwoju dziecka w określonych obszarach funkcjonowania. Są to: podstawowe wiadomości, lateralizacja oraz orientacja w schema ...

 • Dyktanda graficzne

  Dyktanda graficzne

  Handzel Zofia

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Harmonia Wydawnictwo Materiały zawarte w niniejszej publikacji służą rozwijaniu: - percepcji wzrokowej - usprawnienia ruchów rąk i koordynacji wzrokowo - ruchowej - orientacji przestrzennej - pamięci słuchowej. Stwarzają tez okazję do dobrej i kształcącej zabawy dla dzieci w wieku 6 - 14 lat. ...

 • Metodyka nauczania ortografii

  Metodyka nauczania ortografii

  Tanajewska Alicja, Mach Cecylia, Styn Ludwika

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Harmonia Wydawnictwo Książka zawiera podstawowe i niezbędne wiadomości dotyczące metodyki nauczania ortografii oraz opanowania przez uczniów umiejętności przestrzegania poprawności ortograficznej w zakresie poznanych zasad i reguł. Zamieszczone w publikacji zestawy ćwiczeń ortograficznych przeznaczone dla uczniów klas 4–6 uwzględniają zasadę stopniowa ...

 • Przedszkolak idzie do szkoły

  Przedszkolak idzie do szkoły

  Zakrzewska Barbara

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Harmonia Wydawnictwo Publikacja przeznaczona jest dla dzieci pięcio- i sześcioletnich z klas 0 , a także dla uczniów klas I, którzy potrzebują kontynuacji ćwiczeń specjalistycznych, by sprostać wymaganiom szkolnym. Książka ta, będąca poradnikiem metodycznym, adresowana jest głównie do nauczycieli starszych grup przedszkolnych, nauczycieli klas 0 i klas 1 ...

 • Polacy w Islandii

  Polacy w Islandii

  Raczyński Rafał

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Harmonia Wydawnictwo Celem niniejszej monografii jest próba przedstawienia ogólnego obrazu islandzkiej Polonii oraz jej aktywności społeczno-politycznej. W pracy przybliżono Islandię jako kraj potencjalnego ruchu migracyjnego, opisano proces emigracji z Polski do Islandii, wskazując na jego główne uwarunkowania, ukazano przejawy życia polonijnego oraz rolę K ...

 • Zaczarowany świat muzyki Książka z płytą CD

  Zaczarowany świat muzyki Książka z płytą CD

  Kłysz Sokalska Natalia

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Harmonia Wydawnictwo To muzyczny elementarz przeznaczony do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Propozycja zawiera dwanaście piosenek zróżnicowanych pod względem tematyki, problematyki muzycznej i słownej, które mogą stanowić podstawę lub dodatek do omawianych przez nauczyciela zagadnień. Do każdej piosenki dodano propozycje zabaw, ćwi ...

 • Czy w tym zamku straszy?

  Czy w tym zamku straszy?

  Śnieżkowska Bidak Elżbieta

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Harmonia Wydawnictwo Zbiór dwudziestu legend o zamkach polskich Czy w tym zamku straszy? powstał, aby zainteresować najmłodsze pokolenie przeszłością. Każdy utwór poprzedza krótka historia danego zamku zawierająca fakty historyczne związane z budowlą. Pod tą informacją znajduje się tekst legendy, słowniczek trudniejszych wyrazów i wyrażeń oraz pytan ...

 • Co dzień naprzód! Oto ja Karty pracy dla dzieci ze spacjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  Co dzień naprzód! Oto ja Karty pracy dla dzieci ze spacjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  Dawidowicz Maria, Kozak Katarzyna

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Harmonia Wydawnictwo Karty pracy Co dzień naprzód! wzbogacą warsztat pracy nauczycieli oraz terapeutów pracujących z najmłodszymi dziećmi oraz dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Opracowanie powstało z myślą o: przedszkolakach, których rozwój przebiega typowo; przedszkolakach, których rozwój przebiega nieharmonijnie lub z opóźnieniem; uczni ...