Jak czytać i rozumieć angielskie umowy?

 • Jak czytać i rozumieć angielskie umowy?

  Berezowski Leszek

  C.H. Beck


  Cena 100.78 zł.

  Isbn 9788325596729
  Rok wydania 2017
  Stron 436
   

  Szóste wydanie książki Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? stanowi połączenie słownika, kursu angielskiego języka prawnego oraz wprowadzenia w podstawowe zagadnienia prawa krajów anglosaskich. Jest to praktyczny przewodnik dla wszystkich osób, które stykają się z umowami pisanymi w języku angielskim. W książce szczegółowo omówiono terminologię występującą w umowach, właściwości gramatyczne angielskiego języka prawnego, przedstawiono interpretacje całych zwrotów i zdań na autentycznych przykładach oraz wskazano na anglosaskie zwyczaje, pojęcia, instytucje i tradycje kryjące się za doborem poszczególnych terminów. Szóste wydanie książki zostało zaktualizowane i wzbogacone o podrozdział dotyczący umowy najmu.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Jak czytać i rozumieć angielskie umowy?