Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

  Jerzy Pieróg, Joanna Presz Król

  Wydawnictwo Presscom


  Cena 103.60 zł.

  Isbn 9788365611345
  Rok wydania 2017
  Stron 278
   

  Wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia ma ułatwić zamawiającym wstępną weryfikację wykonawców w postępowaniu, a przedsiębiorcom umożliwić tańsze i prostsze ubieganie się o zamówienie publiczne. W praktyce prawidłowe korzystanie z JEDZ sprawia uczestnikom postępowań wiele trudności i wymaga od nich gruntownej znajomości nie tylko pzp, ale także dyrektyw unijnych. Książka Jednolity Europejski Dokument Zamówienia jest kompleksowym opracowaniem na temat stosowania JEDZ w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zawiera przydatne wskazówki dotyczące m.in. terminu i formy złożenia tego dokumentu, elementów, które muszą się w nim znaleźć, oraz zasad jego uzupełniania. Autorzy pokazują krok po kroku, jak przygotować i wypełnić formularz JEDZ, aby uniknąć najczęstszych błędów i uchybień mogących się w nim pojawić. Szczegółowo odpowiadają na wiele trudnych pytań:
  - Jak złożyć JEDZ w formie pisemnej i przy wykorzystaniu serwisu eESPD?
  - W jaki sposób zamawiający może zweryfikować oświadczenia złożone w JEDZ?
  - Jak wypełnić JEDZ w zakresie self-cleaning?
  - Jakie są skutki niezłożenia JEDZ przez wykonawcę lub podania w dokumencie nieprawdziwych informacji?
  - Na jakich zasadach JEDZ jest składany przez konsorcja, podwykonawców i podmioty, na zasobach których polega wykonawca?
  - Jak udokumentować w JEDZ brak podstaw do wykluczenia wykonawcy?
  - Jak wykazać w formularzu, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji?

  Publikacja została wzbogacona o najnowsze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sądów krajowych, co czyni ją jeszcze bardziej przydatnym narzędziem pracy wszystkich zamawiających i wykonawców.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Jednolity Europejski Dokument Zamówienia