Kalendarz BHP 2018 Oddk

 • Kalendarz BHP 2018 Oddk

  Bogdan Rączkowski

  Wydawnictwo ODDK


  Cena 42.54 zł.

  Isbn KAL12032018
  Rok wydania 2018
  Stron 416
   

  Kalendarz dla pracowników BHP na 2018 rok zawiera praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych zadań i problemów służb bhp. Aktualne wykazy norm i aktów prawnych, przydatne adresy i informacje niezbędne w pracy specjalistów bhp.

  Wszystko to sprawia, że Kalendarz BHP doskonale sprawdza się w pracy behapowca.


  - Format A5 (14 x 20) cm, 2 dni na stronie
  - Kalendarium: 256 stron, plus część dodatkowa
  - Luksusowa, twarda, szyta oprawa o aksamitnej, miękkiej powierzchni
  - Papier biały
  - Dwukolorowe kalendarium (pomarańczowo-szare), imieniny i święta
  - Na końcu: strony na notatki
  - Rok tłoczony na okładce
  - Obszerna część dodatkowa z praktycznymi informacjami (158 stron)
  - Kolorowa wklejka (znaki bezpieczeństwa – ochrona przeciwpożarowa, ewakuacyjne, ochrona i higiena pracy, transport materiałów niebezpiecznych – nalepki ostrzegawcze, znaki i symbole ostrzegawcze określające kategorie niebezpieczeństwa, GHS, znakowanie butli)
  W części dodatkowej kalendarza:


  - Wykaz ważniejszych aktów prawnych
  - Wykaz ważniejszych norm z zakresu bhp
  - Normy pomieszczeń pracy
  - Temperatura pomieszczeń pracy
  - Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach
  - Pomieszczenia higienicznosanitarne
  - Normy transportu ręcznego dla dorosłych
  - Normy transportu ręcznego dla młodocianych
  - Odległości bezpieczeństwa
  - Rejestr wypadków przy pracy
  - Wskaźniki wypadkowości
  - Wykaz chorób zawodowych
  - Wykaz zagrożeń, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej
  - Środki ochrony indywidualnej
  - Ramowe programy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
  - Rodzaje prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
  - Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
  - Wykaz adresowy Okręgowych Inspektoratów Pracy oraz biur terenowych PIP
  - Urzędy Dozoru Technicznego
  - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  - Wykaz wojewódzkich ośrodków medycyny pracy
  - Wykaz wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych
  - Maszyny i urządzenia techniczne stosowane przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych, do obsługi których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu
  - Ważniejsze telefony
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Kalendarz BHP 2018 Oddk