Kalendarz Dyrektora Szkoły 2017/2018

 • Kalendarz Dyrektora Szkoły 2017/2018

  Wolters Kluwer Polska


  Cena 44.84 zł.

  Isbn 9788381075923
  Rok wydania 2017
  Stron 224
   

  Kalendarz Dyrektora Szkoły 2017/2018 to praktyczny i funkcjonalny terminarz roku szkolnego (wrzesień 2017 - wrzesień 2018). Publikacja składa się z dwóch części:

  - kalendarzowej - zawierającej przejrzysty i funkcjonalny układ "dzień na stronie" pozwalający na swobodne zapisanie wszystkich informacji oraz spotkań,
  - informacyjnej - zawierającej takie informacje, jak:

  - organizacja roku szkolnego i terminy m.in.:
  - - rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
  - - przerw świątecznych oraz ferii zimowych w poszczególnych województwach,
  - - pisemnych egzaminów dojrzałości w sesji zimowej oraz egzaminy maturalne,
  - - sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
  - - sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
  - - egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
  - zadania dyrektora szkoły - w podziale na poszczególne miesiące roku szkolnego oraz z wyszczególnieniem zadań związanych m.in. ze sprawami organizacyjnymi i administracyjnymi, finansowymi i budżetowymi, kadrowymi, procesem nauczania, awansem zawodowym, egzaminami, współpracą z uczniami i rodzicami, czy udostępnianiem informacji. Poszczególne zadania zawierają informację o terminach ich realizacji oraz podstawę prawną. Wykaz zadań obejmuje także te, które wynikają z przepisów ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe.
  - wykaz najważniejszych aktów prawnych z zakresu oświaty wraz z publikatorami: ustawy, rozporządzenia rady ministrów i MEN, sprawy kadrowe, zatrudnienia i wynagrodzenia
  - wykaz Placówek Doskonalenia Nauczycieli, Komisji Egzaminacyjnych, Kuratoriów Oświaty oraz organizacji nauczycieli - wraz z aktualnymi danymi adresowymi
  - wykaz olimpiad przedmiotowych i interdyscyplinarnych
  - telefony zaufania
  - numery kierunkowe w Polsce i w Europie
  - miejsce na notatki
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Kalendarz Dyrektora Szkoły 2017/2018