Karta Nauczyciela komentarz problemowy Ciborski

 • Karta Nauczyciela komentarz problemowy Ciborski

  Ciborski Piotr

  Wydawnictwo ODDK


  Cena 128.32 zł.

  Isbn 9788378043706
  Rok wydania 2017
  Stron 414
   

  Komentarz uwzględnia zmiany w Karcie Nauczyciela wynikające głównie z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) w zakresie wdrażania nowego ustroju szkolnego, dotyczących m.in.:
  - zadań dyrektora szkoły związanych z wdrażaniem reformy,
  - statusu dyrektora wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w okresie reformy,
  - przygotowania arkusza organizacyjnego,
  - praw i obowiązków pracowniczych w procesie przekształceń organizacyjnych, w tym w zakresie przeniesienia nauczyciela do innej szkoły lub w tej samej szkole na inne stanowisko, uzupełniania etatu nauczyciela, stanu nieczynnego czy ograniczenia zatrudnienia.

  Komentarz do karty nauczyciela to kompendium wiedzy prawnej dla pracowników oświaty, obszerne i szczegółowe wyjaśnienia najczęściej występujących problemów, m.in.:
  - wymagań kwalifikacyjnych,
  - awansu zawodowego,
  - powierzenia obowiązków dyrektora i jego odwołania z funkcji,
  - nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przeniesień,
  - wynagradzania i czasu pracy,
  - uprawnień socjalnych i urlopów,
  - uprawnień emerytalnych,
  - odpowiedzialności dyscyplinarnej,
  - zjawiska mobbingu,
  - wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy lub z pracy, chorób zawodowych,
  - szkoleń w zakresie bhp, profilaktycznych badań lekarskich,
  - działalności socjalnej szkoły.

  Ułatwieniem dla Czytelnika komentarza jest spis wszystkich omawianych w książce zagadnień, skorowidz rzeczowy oraz ujednolicony tekst ustawy – Karta Nauczyciela i teksty wybranych rozporządzeń wykonawczych.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Karta Nauczyciela komentarz problemowy Ciborski