Kazusy cywilne część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania i spadki

 • Kazusy cywilne część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania i spadki

  Olga Maria Piaskowska, Krzysztof Sadowski, Dariusz Kotłowski

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Cena 80.93 zł.

  Isbn 9788325590734
  Rok wydania 2017
  Stron 320
   

  Kazusy z prawa cywilnego zostały przewidziane jako podręcznik dla aplikantów i studentów, z którego – opierając się na opisanych przypadkach (o różnym stopniu trudności) – mogą oni nabyć i utrwalić wiedzę z tej dziedziny prawa. Prawo cywilne w ujęciu niniejszego zbioru obejmuje przede wszystkim regulację przewidzianą w Kodeksie cywilnym. W przypadku niektórych kazusów zawarte jest odwołanie do nieobowiązującego już stanu prawnego (gdy jest on istotny dla przedstawianej sytuacji), a także regulacji znajdującej się w ustawach szczególnych. Opracowane w niniejszej publikacji kazusy zawierają bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego (w tym liczne niepublikowane orzeczenia); część z nich została sformułowana w oparciu o niektóre z tych rozstrzygnięć. Takie przedstawienie problematyki pozwoli Czytelnikom na pogłębienie i utrwalenie przepisów prawa materialnego, jak również zapoznanie się z najistotniejszym dorobkiem judykatury powstałym na tle wykładni i stosowania tych przepisów.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Kazusy cywilne część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania i spadki