Kodeks cywilny 2018 Edycja sądowa

 • Kodeks cywilny 2018 Edycja sądowa

  Teksty Ustaw Becka, Edycja Sądowa

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Cena 52.89 zł.

  Isbn 9788381285391
  Rok wydania 2018
  Stron 896
   

  Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Koszty sądowe cywilne oraz inne akty prawne.

  Stan prawny: 11 stycznia 2018 r.

  Kodeks postępowania cywilnego zawiera zmiany wchodzące w życie:

  10 października 2017 r., wyrok TK z dnia 3 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1883)
  12 grudnia 2017 r., zmiana z ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2180)
  5 stycznia 2018 r., zmiana z ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 12 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2245)
  1 lutego 2018 r., zmiana z ustawy o Służbie Ochrony Państwa z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 138)
  Oraz w podwójnym stanie prawnym:

  3 kwietnia 2018 r., zmiana z ustawy o Sądzie Najwyższymz dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 5)
  30 kwietnia 2018 r., zmiana z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2491)
  Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

  27 stycznia 2018 r., zmiana z ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 106)

  Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zawiera zmianę wchodzącą w życie:

  12 grudnia 2017 r., zmiana z ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2180).
  KC. KPC. KRO. KSCU. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera:

  Kodeks cywilny,
  Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny,
  Kodeks postępowania cywilnego,
  Przepisy wprowadzające kodeks postępowania cywilnego,
  Ustawę o księgach wieczystych i hipotece,
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
  Ustawę - Przepisy wprowadzające Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
  Ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
  Prawo prywatne międzynarodowe.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Kodeks cywilny 2018 Edycja sądowa