Kodeks cywilny Zivilgesetzbuch

 • Kodeks cywilny Zivilgesetzbuch

  Dariusz Łubowski, Thomas Mrodzinsky

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Cena 155.03 zł.

  Isbn 9788381280945
  Rok wydania 2017
  Stron 544
   

  Książka jest drugim wydaniem tłumaczenia Kodeksu cywilnego na język niemiecki. Autor tłumaczenia, s. Dariusz Łubowski, jest czynnym sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie, wieloletnim współpracownikiem Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego Ministerstwa Sprawiedliwości i ekspertem w zakresie tłumaczeń prawniczych z języka niemieckiego i polskiego dla Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Tłumaczenie zostało dodatkowo zweryfikowane przez s. Thomasa Mrodzinskyego (sędziego Sądu Krajowego w Chemnitz w Niemczech), będącego od wielu lat odpowiedzialnym za współpracę polskiego i niemieckiego wymiaru sprawiedliwości. Publikacja odzwierciedla stan prawny na dzień 1 września 2017 roku.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Kodeks cywilny Zivilgesetzbuch