Kodeks karny 2018 Edycja sądowa

 • Kodeks karny 2018 Edycja sądowa

  Flisek Aneta

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Cena 52.89 zł.

  Isbn 9788381284158
  Rok wydania 2018
  Stron 984
   

  Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne.

  Stan prawny: 11 stycznia 2018 r.

  Kodeks karny zawiera zmiany wchodzące w życie:

  19 stycznia 2017 r., zmiana z ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 20)
  nowy tekst jednolity dnia 30 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204)
  Kodeks wykroczeń

  19 listopada 2017 r., zmiana z ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń z dnia 15 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1941)
  1 lipca 2018 r., zmiana z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361) – w podwójnym stanie prawnym
  Kodeks postępowania karnego zawiera zmiany wchodzące w życie:

  3 kwietnia 2018 r., zmiana z ustawy o Sądzie Najwyższym z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 5) – w podwójnym stanie prawnym
  nowy tekst jednolity z dnia 15 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1904)
  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia zawiera zmiany wchodzące w życie:

  1 stycznia 2018 r., zmiana z ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2400)
  3 kwietnia 2018 r., zmiana z ustawy o Sądzie Najwyższym z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 5)
  Kodeks karny wykonawczy zawiera zmiany wchodzące w życie:

  1.12.2017 r., zmiana z ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej z dnia 27 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2217)
  1.1.2018 r., zmiana z ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2400)
  Kodeks karny skarbowy

  nowy tekst jednolity z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2226)
  Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii zawiera zmianę wchodzącą w życie:

  1 stycznia 2018 r., zmiana z ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2439).
  Oraz ustawę z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 1931, opublikowana w Dz.U. z 2018 r. poz. 138

  KK. KPK. KKW. KSKU. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera:

  Kodeks karny,
  Przepisy wprowadzające Kodeks karny,
  Kodeks wykroczeń,
  Kodeks postępowania karnego,
  Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego karny,
  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
  Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
  Ustawę o świadku koronnym,
  Kodeks karny wykonawczy,
  Kodeks karny skarbowy,
  Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy,
  Ustawę o opłatach w sprawach karnych,
  Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich,
  Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Kodeks karny 2018 Edycja sądowa