Kodeks karny Część szczególna Tom 1 Komentarz do artykułów 117–221

 • Kodeks karny Część szczególna Tom 1 Komentarz do artykułów 117–221

  Michał Królikowski, Robert Zawłocki, Joanna Długosz, Dominika Dróżdż, Elżbieta Hryniewicz Lach, Sławomir Hypś, Wojciech Janyga, Jan Kulesza, Paweł Petasz, Andrzej Sakowicz, Iwona Sepioło Jankowska, Damian Szeleszczuk

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Cena 244.07 zł.

  Isbn 9788325591380
  Rok wydania 2017
  Stron 1088
   

  Tom I komentarza do części szczególnej Kodeksu karnego w sposób wyczerpujący i zarazem bardzo praktyczny prezentuje poszczególne typy przestępstw, zawarte w rozdziałach XVI – XXVIII (art. 117-221). Opracowanie uwzględnia i wyczerpująco prezentuje najnowszy stan prawny, włącznie ze zmianami wprowadzonymi:

  - ustawą z 24.2.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego, która m.in. zmiena wymiar sankcji karnych w przypadku dopuszczenia się ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz nadaje nowe brzmienie niektórych przestępstw z rozdziału XXVI - Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece - w noweli zaproponowano wprowadzenie typu kwalifikowanego polegającego na powodowaniu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w połączeniu ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa (art. 156 § 3);
  - ustawą z 24.2.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, nadająca nowe brzmienie art. 165a, w którym zostało spenalizowane finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym;

  a także omawia zmiany będące nadal na etapie prac legislacyjnych – druk sejmowy nr 1231 – wprowadzający nowy typ czynu zabronionego – ucieczkę przed pościgiem, oraz zaostrzający odpowiedzialność karną za przestępstwa drogowe oraz druk sejmowy nr 1193 – zaostrzenie odpowiedzialności za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego.

  prezentując zagadnienia od strony doktryny i praktyki sądowej dostarcza praktycznych argumentów do obrony klienta, zawiera bogate orzecznictwo oraz poglądy doktryny na konkretne problemy, napisane przez wybitnych karnistów –praktyków gwarantuje najwyższy poziom merytoryczny.

  Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym podziałem zagadnień oraz hasłami przedmiotowymi, rozpoczynającymi każdy numerowany akapit.

  Komentarz stanowi nieodzowną pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów, prokuratorów, referendarzy sądowych, obrońców oraz stron i innych uczestników postępowania karnego, a także stanowi nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, studentów i aplikantów zawodów prawniczych.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Kodeks karny Część szczególna Tom 1 Komentarz do artykułów 117–221