Kodeks karny Komentarz Mozgawa

 • Kodeks karny Komentarz Mozgawa

  Marek Mozgawa, Magdalena Budyn Kulik, Patrycja Kozłowska Kalisz, Marek Kulik

  Wolters Kluwer Polska


  Cena 185.31 zł.

  Isbn 9788381075442
  Rok wydania 2017
  Stron 1584
   

  W komentarzu do kodeksu karnego czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów kodeksu karnego wsparte własną argumentacją autorów lub innych uznanych przedstawicieli doktryny prawa karnego oraz poglądami wyrażanymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.

  W najnowszym wydaniu komentarza zostały omówone m.in. bardzo istotne zmiany dokonane ustawą z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw oraz ustawami z 23 marca 2017 r., w tym dotyczące:

  - przepadku przedsiębiorstwa,
  - zmian w konstrukcji przepadku korzyści majątkowej lub jej równowartości,
  - nowego ujęcia m.in. przestępstw: bezprawnego pozbawienia wolności, znęcania się, niealimentacji, niezawiadomienia o przestępstwie,
  - przestępstwa fałszerstwa materialnego i intelektualnego faktur.

  Opracowanie zostało uzupełnione o najnowsze judykaty oraz aktualne piśmiennictwo z zakresu prawa karnego i dziedzin pokrewnych.

  Komentarz jest dziełem pracowników Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: dr hab. Magdaleny Budyn-Kulik, dr Patrycji Kozłowskiej-Kalisz, dr. hab. Marka Kulika oraz prof. dr. hab. Marka Mozgawy.

  Komentarz jest przeznaczony dla szerokiego kręgu odbiorców - zarówno praktyków, jak i przedstawicieli doktryny prawa karnego. Będzie też pomocny studentom oraz aplikantom w zdobywaniu wiedzy z zakresu prawa karnego.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Kodeks karny Komentarz Mozgawa