Kodeks karny skarbowy komentarz 2018

 • Prawo karne skarbowe Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze Kodeks karny skarbowy Komentarz Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT Opłata skarbowa w polskim porządku prawnym
   
 • Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński

  Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński

  Violetta Konarska Wrzosek, Tomasz Oczkowski, Igor Zgoliński, Jerzy Skorupka Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Komentarz do kodeksu karno skarbowego zawiera wszechstronne omówienie aktualnych problemów praktyki stosowania Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności tych zagadnień, które wywołują rozbieżności w orzecznictwie i spory w doktrynie. Autorzy komentarza udzielają wielu praktycznych wskazówek, w przypadku kwestii spornych proponują wł. Książka w dziale Kodeks karny skarbowy

 • Prawo karne skarbowe Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze

  Prawo karne skarbowe Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze

  Janusz Sawicki, Grzegorz Skowronek Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  Podręcznik zawiera omówienie: - materialnego prawa karnego skarbowego, w tym części ogólnej dotyczącej zasad odpowiedzialności i systemu środków penalnych oraz części szczególnej grupującej przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe: podatkowe, celne, dewizowe i hazardowe, - zagadnień procesowych, w tym przedmiotu i celu oraz przeb. Książka w dziale Kodeks karny skarbowy

 • Kodeks karny skarbowy Komentarz

  Kodeks karny skarbowy Komentarz

  Piotr Kardas, Grzegorz Łabuda, Tomasz Razowski Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Autorzy komentarza do kodeksu karnego skarbowego starają się udzielić odpowiedzi na bieżące problemy praktyki stosowania prawa, w szczególności w tych kwestiach, które wywołują spory i rozbieżności w orzecznictwie i doktrynie. Podają także rozwiązania interpretacyjne oraz uwzględniają charakterystykę przepisów spoza Kodeksu karne. Książka w dziale Kodeks karny skarbowy

 • Kodeks karny skarbowy

  Kodeks karny skarbowy

  Flisek Aneta Wydanie 2017

  Wydawnictwo C.H. Beck
  Stan prawny: 1 września 2017 r. Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy TWOJE PRAWO . Książka w dziale Kodeks karny skarbowy

 • Prawo karne skarbowe

  Prawo karne skarbowe

  Włodkowski Olaf Wydanie 2016

  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Prawo karne skarbowe. Schematy. Tabele. Komentarze. Orzecznictwo. Testy. Kazusy stanowi kompleksowe omówienie problematyki prawa karnego skarbowego. Podręcznik umożliwia skuteczne poznanie dziedziny prawa karnego skarbowego oraz przygotowanie się do egzaminu, konsekwentnie przeprowadzając przez trzy etapy nauki:- szybkie przyswojenie wiedzy or. Książka w dziale Kodeks karny skarbowy

 • Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT

  Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT

  Irena Ożóg, Wojciech Kotowski, Michał Majczyna, Jacek Matarewicz, Beata Sobocha, Maciej Zborowski Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Publikacja przeznaczona jest dla doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych. Zainteresuje również pracowników administracji rządowej i samorządowej, księgowych, pracowników działów sprzedaży, menedżerów i przedsiębiorców, a także przedstawicieli nauki. W opracowaniu omówiono m.in.: - pojęcia dobrej wiary oraz należytej s. Książka w dziale Kodeks karny skarbowy

 • Nowe uprawnienia kontrolne administracji skarbowej

  Nowe uprawnienia kontrolne administracji skarbowej

  Praca zbiorowa Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
  Każdy naczelnik urzędu celno-skarbowego może obecnie wykonywać kontrolę celno-skarbową na całym terytorium Polski, niezależnie od siedziby kontrolowanego. W niektórych sytuacjach kontrola celno-skarbowa będzie wszczynana bez zawiadomienia przedsiębiorcy. Jak widać urzędnicy mają obecnie wiele nowych uprawnień, a wkrótce zyskają ko. Książka w dziale Kodeks karny skarbowy

 • Opłata skarbowa w polskim porządku prawnym

  Opłata skarbowa w polskim porządku prawnym

  Antonów Dobrosława Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  Książka zawiera szerokie spektrum przedmiotowo-podmiotowe, w którego centrum znajduje się opłata skarbowa. Jest przykładem wielostronnej analizy, syntezy i oceny regulacji opłaty skarbowej. Praca posiada podwójny wymiar praktyczno-teoretyczny, w którym dominuje porządek terminologiczny. Zagadnienia opłaty skarbowej nie były do tej pory . Książka w dziale Kodeks karny skarbowy