Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Komentarz

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Komentarz

  Andrzej Sakowicz, Katarzyna Boratyńska, Paweł Czarnecki, Jacek Kosonoga, Kamil Mamak, Agnieszka Nowak Sadło, Janusz Raglewski, Piotr Rogoziński, Dariusz Stachurski, Andrzej Światłowski, Małgorzata Wąsek Wiaderek

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Cena 225.89 zł.

  Isbn 9788325595418
  Rok wydania 2017
  Stron 700
   

  Pierwsze wydanie Komentarza do Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Znaczna objętość tego dzieła umożliwiła przedstawienie poszczególnych instytucji oraz opracowanie skomplikowanych zagadnień, które ujawniają się w procesie wykładni przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz to kompleksowe omówienie wszystkich kwestii związanych z postępowaniem w sprawach o wykroczenia, m.in.:

  - właściwością i składem sadu,
  - stronami, obrońcami i pełnomocnikami,
  - czynnościami procesowymi,
  - czynnościami wyjaśniającymi,
  - dowodami,
  - środkami przymusu,
  - środkami odwoławcze,
  - nadzwyczajnymi środkami zaskarżenia,
  - kosztami postępowania.

  Publikacja uwzględnia nowe poglądy doktryny, najnowszą literaturę oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych. Ponadto komentarz uwzględnia także najnowsze zmiany Kodeksu, wprowadzone m.in.:

  - projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk sejmowy Nr 1562), która wprowadza możliwość opłacenia mandatu karnego kartą płatniczą lub innym instrumentem płatniczym (planowane wejście w życie - 30 dni od opublikowania);
  - ustawą z 23.3.2017 r., która dotyczy zleceń płatniczych na rzecz organów właściwych do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w formie dokumentu elektronicznego (wejście w życie 1.6.2017 r.);
  - ustawą z 9.3.2017 r., która wprowadza możliwość nałożenia grzywny w wysokości od 5000 zł do 7500 zł w razie stwierdzenie przewozu towaru bez numeru referencyjnego (wejście w życie 1.5.2017 r.);
  - ustawą z 10.6.2016 r., która określa, że w sprawach o wykroczenia wskazane w tej ustawie w art. 27 (niewykonywanie obowiązków) i art. 28 (nieudzielanie informacji) oskarżycielem publicznym jest inspektor pracy (wejście w życie 18.6.2016 r.);
  - ustawą z 11.3.2016 r., która dotyczy udziału referendarza sądowego w postępowaniu wykroczeniowym (wejście w życie 15.4.2016 r.);
  - ustawą z 28.1.2016 r., która dostosowuje zmiany wynikające z likwidacji wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury i utworzenia stanowisk zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych, prokuratora do spraw wojskowych w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych (wejście w życie 4.4.2016 r.);

  Komentarz jest niezwykle dopracowaną pozycją, w sposób precyzyjny i jasny pozwala zapoznać się Czytelnikowi ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z problematyką prawa wykroczeń. Najnowsze wydanie Komentarza w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ww. ustawie. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień

  Komentarz stanowi nieodzowną pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i funkcjonariuszy Policji, a także stanowi nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, studentów i aplikantów zawodów prawniczych.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Komentarz