Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Komentarz

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Komentarz

  Dąbkiewicz Krzysztof

  Wolters Kluwer Polska


  Cena 185.31 zł.

  Isbn 9788381076524
  Rok wydania 2017
  Stron 544
   

  W komementarzu dokonano interpretacji instytucji procesowego prawa wykroczeń, wykorzystując zarówno orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, jak i Trybunału Konstytucyjnego, a także bogaty dorobek literatury.

  W komentarzu uwzględniono ostatnio wprowadzone zmiany do ustawy dotyczące m.in.:

  - wysokości sankcji za nieprzestrzeganie zasad przewozu towarów (bez numeru referencyjnego lub odpowiednich dokumentów) przez kierującego,
  - wykroczeń przeciwko prawom pracownika,
  - usprawnienia poboru grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych przez wprowadzenie przelewów zdefiniowanych.

  W komentarzu nawiązano także do uniwersalnych standardów z zakresu praw człowieka, w szczególności do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, odwołano się także w niezbędnym zakresie do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Komentarz skierowany jest do prawników praktyków: sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także funkcjonariuszy Policji oraz Straży Gminnych.

  Stan prawny: 15 czerwca 2017 r. z uwzględnieniem zmiany (Dz.U z 2017 r. poz. 966), która wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Komentarz