Kodeks pracy Komentarz Baran

 • Kodeks pracy Komentarz Baran

  Krzysztof Wojciech Baran, Bolesław Ćwiertniak, Sławomir Driczinski, Monika Gładoch, Góral Zbigniew, Anna Kosut, Daniel Książek, Wiesław Perdeus, Jan Piątkowski, Michał Skąpski

  Wolters Kluwer Polska


  Cena 0.00 zł.

  Książka jest niedostępna


  Isbn 9788381076661
  Rok wydania 2017
  Stron 2150
   

  Komentarz do kodeksu pracy zawiera wnikliwe omówienie przepisów kodeksu z uwzględnieniem wszystkich nowelizacji, które miały miejsce od daty ostatniego wydania, kładąc szczególny nacisk na przybliżenie doniosłych nowelizacji z lat 2016 i 2017.
  Dotyczą one m.in.:
  - podniesienia progu liczebności zatrudnionych pracowników, od którego powstaje obowiązek pracodawcy ustalania regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania,
  - nowych zasad wystawiania świadectwa pracy,
  - wprowadzenia wymogu formy pisemnej pod rygorem nieważności dla umowy o współodpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone,
  - wydłużenia terminów na wniesienie przez pracownika odwołania do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, żądania nawiązania umowy o pracę,
  - zawierania umów terminowych o pracę.

  W opracowaniu w przystępny sposób przybliżono stosowanie w praktyce przepisów dotyczących np.:
  - nawiązania i ustania stosunku pracy,
  - urlopów pracowniczych,
  - ochrony rodzicielstwa,
  - czasu pracy,
  - wynagrodzeń pracowników,
  - bezpieczeństwa i higieny pracy,
  - odpowiedzialności pracowników.

  Autorami komentarza są najwybitniejsi przedstawiciele nauki prawa pracy oraz praktycy, eksperci doradzający pracodawcom, pracownikom, przedstawicielom związków zawodowych w sprawach z zakresu prawa pracy.
  Komentarz zawiera bogaty wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego. Dla praktyków szczególnie przydatna może się okazać znajomość zaprezentowanych tu glos do uchwał i wyroków Sądu Najwyższego. Obok wykładni sądowej czytelnik znajdzie tu również oficjalne opinie i interpretacje Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Kodeks pracy Komentarz Baran