Kodeks pracy komentarz 2018 Muszalski, Baran, Sobczyk

 • Kodeks pracy 2018 Praktyczny komentarz z przykładami Kodeks pracy 2018 Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian Kodeks pracy Komentarz Muszalski Kodeks pracy Komentarz Żołyński
   
 • Kodeks pracy 2018 Fijałkowski

  Kodeks pracy 2018 Fijałkowski

  Fijałkowski Tadeusz Wydanie 2018

  Wydawnictwo Codex
  Ustawy, nowe przepisy wykonawcze, teksty ujednolicone, komentarz, orzecznictwo sądowe. Stan prawny na 2018 r. Uwzględnia 221 zmiany w prawie pracy z 2018 r. !!! Kodeks pracy jest, obok kodeksu drogowego, najczęściej czytanym zbiorem zasad prawnych. Zawarte w nim regulacje dotyczą wszystkich pracujących, zarówno pracobiorców, jak i pracodawc. Książka w dziale Kodeks pracy komentarz

 • Kodeks pracy 2018 Praktyczny komentarz z przykładami

  Kodeks pracy 2018 Praktyczny komentarz z przykładami

  Wydanie 2017

  Wydawnictwo Infor
  Komentarz do kodeksu pracy 2018 z przykładami zawiera aktualną treść ustawy oraz praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych oraz planowanych zmian.Planowane zmiany dotyczą przede wszystkim:- wchodzące w życie od 1 marca 2018 r. zmiany dotyczące zakazu pracy w placówkach handlowych –. Książka w dziale Kodeks pracy komentarz

 • Kodeks pracy z komentarzem i orzecznictwem sądowym

  Kodeks pracy z komentarzem i orzecznictwem sądowym

  Henryk Jabłoński Wydanie 2018

  Wydawnictwo Wydawnictwo Sigma
  Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 rok. Zbiór przepisów z zakresu prawa pracy, który oddajemy do rąk Czytelnika, zawiera Kodeks pracy, ustawę wprowadzającą kodeks pracy, ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw, a także ustawę . Książka w dziale Kodeks pracy komentarz

 • Kodeks pracy 2018 Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian

  Kodeks pracy 2018 Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian

  Agnieszka Gorczyca Wydanie 2018

  Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
  W książce z kodeksu pracy znajdziesz ujednolicony tekst ustawy Kodeksu pracy (wg. stanu prawnego na 1 stycznia 2018 r.) wraz odesłaniem do przepisów wykonawczych oraz komentarzem do ostatnio wprowadzonych nowelizacji przepisów. Opracowanie dedykowane jest pracodawcom, menadżerom HR oraz specjalistom zatrudnionym w działach kadrowo-płacowych. Książka w dziale Kodeks pracy komentarz

 • Kodeks pracy Komentarz Muszalski

  Kodeks pracy Komentarz Muszalski

  Wojciech Muszalski, Grzegorz Goździewicz, Anna Kamińska Pietnoczko, Maciej Nałęcz, Władysław Patulski, Krzysztof Walczak Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Komentarz do Kodeksu pracy zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), uwzględniając wszystkie nowelizacje wprowadzone od momentu ukazania się poprzedniego wydania. Ponadto prezentuje zmiany wchodzące w życie 1.9.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).W Komentarz. Książka w dziale Kodeks pracy komentarz

 • Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

  Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

  Arkadiusz Sobczyk, Dominika Dorre Kolasa, Monika Gładoch, Paweł Korus, Leszek Mitrus, Jakub Stelina, Marcin Zieleniecki Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Komentarz z kodeksu pracy omawia najnowsze zmiany do kodeksu pracy, w tym również - jako pierwszy na rynku - zmiany wchodzące w życie w 2017 roku. Unikalna prezentacja zagadnień z perspektywy zarówno pracownika, jak i pracodawcy! Komentarz do kodeksu pracy stanowi praktyczne i przejrzyste opracowanie, które stanowi doskonałą pomoc w codzie. Książka w dziale Kodeks pracy komentarz

 • Kodeks pracy Komentarz Żołyński

  Kodeks pracy Komentarz Żołyński

  Żołyński Janusz, Jabłoński Andrzej, Jasiewicz Joanna, Mędrala Małgorzata, Pettke Paweł Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Komentarz do kodeksu pracy dla praktyków zawodowo zajmującym się stosowaniem prawa pracy, w tym pracodawcom, menedżerom działów HR, sędziom, adwokatom, radcom prawnym, osobom zajmującym się obsługą prawną przedsiębiorców, związkom zawodowym, a także biurom rachunkowym. Może stanowić także cenną pomoc dydaktyczną dla studentów . Książka w dziale Kodeks pracy komentarz

 • Kodeks pracy z komentarzem i orzecznictwem sądowym 2017

  Kodeks pracy z komentarzem i orzecznictwem sądowym 2017

  Jabłoński Henryk Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wydawnictwo Sigma
  Zbiór przepisów z zakresu prawa pracy, który oddajemy do rąk Czytelnika, zawiera Kodeks pracy, ustawę wprowadzającą kodeks pracy, ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw, a także ustawę o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym . Książka w dziale Kodeks pracy komentarz