Kodeks pracy komentarz dla praktyków

 • Kodeks pracy komentarz dla praktyków

  Patulski Andrzej, Orłowski Grzegorz, Maciej Chakowski, Piotr Ciborski, Przemysław Ciszek, Władysław Patulski

  Wydawnictwo ODDK


  Cena 192.09 zł.

  Isbn 9788378042907
  Rok wydania 2016
  Stron 1246
   

  Do komentarza z kodeksu pracy dołączono omówienie najnowszych, ważnych zmian w Kodeksie pracy obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 r., dotyczących m.in.: obowiązku wprowadzenia firmowego regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania, zasad wydawania świadectw pracy oraz współodpowiedzialności materialnej za mienie powierzone pracownikowi.

  Wyjątkowy Komentarz do kodeksu pracy przeznaczony dla praktyków, zwłaszcza dla menedżerów oraz przedstawicieli HR, poszukujących jasnych odpowiedzi na pytania związane z interpretacją i stosowaniem przepisów prawa pracy.
  Autorami są eksperci z dużym doświadczeniem, na co dzień doradzający wielu firmom, dzięki czemu doskonale wiedzą, z jakimi problemami borykają się strony stosunku pracy. Omawiając poszczególne przepisy, eksperci wskazują konkretne ścieżki postępowania i procedury.
  Komentowanym zagadnieniom z kodeksu pracy towarzyszy bogate orzecznictwo sądowe i poglądy doktryny, a także różne przykłady pozwalające łatwiej zrozumieć treść przepisu.

  Komentarz napisany został w sposób przyjazny praktykom, prostym językiem, z zachowaniem właściwego poziomu ścisłości merytorycznej.
  Najnowszy stan prawny – komentarz zawiera omówienie wszystkich ostatnich zmian dotyczących:
  - obowiązku zawierania z pracownikiem umowy o pracę na piśmie, obowiązku zapoznania go z treścią regulaminu pracy przed dopuszczeniem do pracy oraz zapoznania młodocianego z wykazem lekkich prac przed dopuszczeniem go do pracy – obowiązujących od 1 września 2016 r.,
  - delegowania pracowników na terytorium Polski w ramach świadczenia usług – obowiązujących od 18 czerwca 2016 r.,
  - wykonywania pracy przez kobiety w ciąży i kobiety karmiące piersią – obowiązujących od 3 sierpnia 2016 r.,
  - możliwości przerwania przez pracownicę urlopu macierzyńskiego na okres pobytu w szpitalu albo zakładzie leczniczym – obowiązujących od 15 lipca 2016 r.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Kodeks pracy komentarz dla praktyków