Kodeks pracy z komentarzem i orzecznictwem sądowym

 • Kodeks pracy z komentarzem i orzecznictwem sądowym

  Henryk Jabłoński

  Wydawnictwo Sigma


  Cena 62.70 zł.

  Isbn 97883898504923
  Rok wydania 2018
  Stron 473
   

  Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 rok. Zbiór przepisów z zakresu prawa pracy, który oddajemy do rąk Czytelnika, zawiera Kodeks pracy, ustawę wprowadzającą kodeks pracy, ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw, a także ustawę o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Kodeks pracy z komentarzem i orzecznictwem sądowym