Kodeks spółek handlowych 2017 Edycja sądowa Stan prawny: 9 czerwca 2017 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 13.07.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1133).

 • Kodeks spółek handlowych 2017 Edycja sądowa

  Edycja Sądowa

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Cena 0.00 zł.

  Książka jest niedostępna


  Isbn 9788325598693
  Rok wydania 2017
  Stron 816
   

  Edycja Sądowa KSH. KRSU. MSiGU. PrUpad. zawiera:
  - Kodeks spółek handlowych
  - Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
  - Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
  - Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym
  - Ustawa o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego
  - Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
  - Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
  - Prawo własności przemysłowej
  - Prawo upadłościowe
  - Prawo restrukturyzacyjne

  Stan prawny: 9 czerwca 2017 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 13.07.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1133).

  Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i Gospodarczy. Prawo upadłościowe oraz inne akty prawne
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Kodeks spółek handlowych 2017 Edycja sądowa Stan prawny: 9 czerwca 2017 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 13.07.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1133).