Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 Komentarz do art. 1-150

 • Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1

  Kidyba Andrzej, Józef Frąckowiak, Katarzyna Kopaczyńska Pieczniak, Marek Michalski, Aleksander Jerzy Witosz

  Wolters Kluwer


  Cena 154.26 zł.

  Isbn 9788381072397
  Rok wydania 2017
  Stron 1040
   

  Tom 1 Komentarza do Kodeksu spółek handlowych stanowi kompendium na temat funkcjonowania spółek osobowych, tj. spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej w obrocie prawnym. W ramach każdego typu spółki osobowej zaprezentowano:

  - zasady jej powstania,
  - obowiązki i odpowiedzialność jej wspólników,
  - stosunki wewnętrzne i zewnętrzne,
  - rozwiązanie i likwidację.

  Autorzy opierając się na swoim bogaty doświadczeniu zawodowym wskazują poprawną interpretację przepisów, a także dostarczają konkretnej argumentacji prawniczej w tym zakresie.


  W książce poza omówieniem przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych uwzględniono też
  najnowsze zmiany przepisów, dotyczące tego tomu, w tym wynikające z:

  - ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła definicję instytucji finansowej, oraz
  - ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, która dostosowuje prawo krajowe do nowego porządku prawnego w obszarze usług zaufania, wprowadzonego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania publicznego w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS).


  W książce przedstawiono również najnowsze orzeczenia sądów z zakresu prawa spółek,
  a także aktualną literaturę przedmiotu.

  Komentarz składa się z 4 tomów:
  Tom I - dotyczy przepisów ogólnych oraz regulujących działanie spółek osobowych
  Tom II - dotyczy spółki z o.o.
  Tom III - dotyczy spółki akcyjnej
  Tom IV - omawia procesy transformacyjne w spółkach
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 Komentarz do art. 1-150