Komentarz do ustawy o rachunkowości Seredyński Stan prawny: czerwiec 2017 roku

 • Komentarz do ustawy o rachunkowości Seredyński

  Seredyński Roman, Szaruga Katarzyna

  Wydawnictwo ODDK


  Cena 265.78 zł.

  Przedsprzedaż realizacja w dniu wydania


  Isbn 9788378043737
  Rok wydania 2017
  Stron 992
   

  Komentarz do ustawy o rachunkowości stworzony z myślą o praktykach – kompleksowe opracowanie zagadnień ujętych w podstawowym akcie prawnym polskiego prawa bilansowego przygotowane przez specjalistów – biegłych rewidentów renomowanej firmy audytorskiej. Komentarz jest wynikiem ich doświadczeń nabytych przy realizacji wielu projektów z zakresu rachunkowości. Każdy artykuł ustawy o rachunkowości jest komentowany z uwzględnieniem przepisów:
  - odpowiednich rozporządzeń wykonawczych wydanych do ustawy o rachunkowości
  - KSR oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i związanych z nimi interpretacji
  - prawa podatkowego, kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych.

  Komentarzowi do poszczególnych artykułów ustawy towarzyszą liczne tabele i schematy oraz przede wszystkim przykłady pomagające zrozumieć dane zagadnienie, a także ułatwiające zastosowanie przepisu w praktyce.

  Stan prawny komentarza do ustawy o rachunkowości 1 marca 2017 r.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Komentarz do ustawy o rachunkowości Seredyński Stan prawny: czerwiec 2017 roku