Komisja przetargowa w praktyce Filipek Organizacja, badanie i ocena ofert, dokumentacja, indywidualizacja odpowiedzialności

 • Komisja przetargowa w praktyce Filipek

  Filipek Małgorzata

  Wydawnictwo Presscom


  Cena 103.60 zł.

  Isbn 9788365611055
  Rok wydania 2017
  Stron 242
   

  Książka uwzględnia ostatnią nowelizację prawa zamówień publicznych implementującą dyrektywy unijne. Dzięki opracowaniu zamawiający i wykonawcy dowiedzą się, jak zgodnie z nowymi przepisami skonstruować regulamin pracy komisji przetargowej, odpowiednio dobrać jej członków i konkretnie określić powierzane im zadania i obowiązki. Autorka dokładnie omawia poszczególne rodzaje odpowiedzialności kierownika zamawiającego i członków komisji przetargowej. Opisuje ponadto konkretne przykłady naruszeń przepisów pzp oraz dyscypliny finansów publicznych wraz z wysokością i rodzajem kar oraz zasadami ich wymierzania. Wiele uwagi poświęca powoływaniu i funkcjonowaniu nowej instytucji, jaką jest zespół ds. nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia.
  Do książki dołączono wzory dokumentów niezbędnych przy powołaniu komisji przetargowej (zarówno stałej, jak i doraźnej) oraz powierzeniu czynności poszczególnym jej członkom. Publikacja zawiera również wykaz organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych wraz z zakresem ich działania.
  Książka Komisja przetargowa w praktyce odpowiada na pytania:
  - Jakie są zasady powoływania i funkcjonowania stałych i doraźnych komisji przetargowych?
  - Jaki wpływ na zakres działania komisji ma specyfika danej jednostki?
  - Kiedy należy powołać zespół osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia i co należy do jego obowiązków?
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Komisja przetargowa w praktyce Filipek Organizacja, badanie i ocena ofert, dokumentacja, indywidualizacja odpowiedzialności