Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych Problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa.

 • Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych

  Kowalewski Eugeniusz

  Wydawnictwo TNOiK


  Cena 50.37 zł.

  Isbn 9788372856180
  Rok wydania 2011
  Stron 295
   

  Ustawa z dnia 28.IV.2011r. nowelizująca ustawę z dnia 6.XI.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przewiduje nowy tryb dochodzenia roszczeń odszkodowawczych bedących konsekwencją zdarzeń medycznych. Ustalaniem tych zdarzeń bedą zajmować się specjalne wojewódzkie komisje, powoływane przez wojewodów. Jednocześnie ustawa o działalności leczniczej z dnia 15.IV.2011 nakłada na wszystkie podmioty lecznicze prowadzące szpitale obowiązek zawierania ubezpieczeń na rzecz pacjentów z tytułu szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych; ubezpieczenie to ma funkcjonować od dnia 1.I.2012 r. Opracowanie jest próbą kompleksowego omówienia istotnych kwestii i problemów związanych z nowym systemem kompensacji szkód, których doznali pacjenci w następstwie tzw. zdarzeń medycznych W dniach 4 - 5 października 2011 roku odbyła się w Toruniu konferencja naukowa zorganizowana przez ośrodek prawa cywilnego, ubezpieczeniowego i medycznego UMK pt; Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych. Problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych Problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa.