Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ze schematami

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ze schematami

  Derlatka Marta

  Wolters Kluwer


  Cena 20.16 zł.

  Książka jest niedostępna


  Isbn 9788380926172
  Rok wydania 2016
  Stron 152
   

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej została uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 r. Jest ustawą mającą szczególną treść, formę i moc prawna. Zakres regulacji konstytucyjnej ma charakter uniwersalny, reguluje ona całokształt kwestii ustrojowych w państwie. Szczególna forma wiąże się z nazwą, poniewaą tylko ten jeden akt określa się mianem konstytucji, a szczególna moc prawna - to przyznanie Konstytucji najwyższego miejsca w systemie zródeł prawa stanowionego, czego konsekwencją jest wymaganie zgodności z nią wszystkich pozostałych aktów prawnych. Artykuły Konstytucji zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaznaczono je kolorowym tłem. Schematy do Konstytucji w formie graficznej przedstawiają wybrane zasady, instytucje i procedury konstytucyjne. Ich autorką jest doktor nauk prawnych Marta Derlatka, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, adwokat. TEKSTY USTAW
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ze schematami