Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego

 • Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego

  Marcin Łoboda, Dariusz Strzelec

  Wolters Kluwer Polska


  Cena 154.26 zł.

  Isbn 9788381076852
  Rok wydania 2017
  Stron 464
   

  Pierwsza publikacja opisującą kompleksowo zagadnienie kontroli przestrzegania przepisów prawa podatkowego w nowym stanie prawnym, tj. po wejściu w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Opisano w niej aktualną strukturę organizacyjną oraz cały proces tej kontroli od gromadzenia danych przez administrację skarbową poprzez wszystkie reżimy kontroli kończąc na zagadnieniach pełnomocnictwa i reprezentowania zobowiązanych. W książce zaprezentowano:

  - zasady prowadzenia kontroli podatkowej oraz celno-skarbowej, ze wskazaniem tych odmienności i problemów prawnych, które występują lub mogą występować w trakcie stosowania przepisów,
  - zagadnienia związane z ustaleniem stanu faktycznego, ale przede wszystkim z władczym działaniem organów podatkowych, jak również katalog praw i obowiązków leżących po stronie kontrolowanego,
  - analizę przepisów związanych z gromadzeniem informacji podatkowych przez organy podatkowe, co jest szczególnie istotne ze względu na możliwość wykorzystania tych informacji przez organy podatkowe zarówno przed wszczęciem, jak i w samym postępowaniu kontrolnym,
  - zagadnienia związane z ustanowieniem i rolą pełnomocnika w trakcie kontroli.

  Adresaci:
  Publikacja przeznaczona jest dla pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, doradców podatkowych, adwokatów, radców prawych oraz sędziów sądów administracyjnych.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego