Metodyka sporządzania umów gospodarczych Cempura

 • Metodyka sporządzania umów gospodarczych Cempura

  Kasolik Anna, Cempura Aleksandra

  Wolters Kluwer Polska


  Cena 100.31 zł.

  Isbn 9788380921467
  Rok wydania 2016
  Stron 764
   

  Metodyka z umów gospodarczych zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można spotkać się w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach. Dodatkowo w metodyce o umowach gospodarczych uwzględniono orzecznictwo Sądu Najwyższego, które ukształtowało praktykę interpretacji klauzul wzbudzających wątpliwości w określonych sytuacjach.

  Autorki metodyki zawarły w niej zarówno zwięzłe omówienie istotnych zagadnień stosunku zobowiązaniowego i oświadczenia woli, jak i wiele konkretnych przykładów obrazujących praktyczne konsekwencje stosowania przedstawionych rozwiązań.
  W nowym wydaniu dodano nowe przykłady umów, m.in. pożyczki, barteru, franchisingu, inkasa, które będą przydatne w praktyce, jak również takie, których przygotowanie może sprawiać trudności.

  Książka skierowana jest w szczególności do aplikantów, którzy podczas odbywania aplikacji powinni zdobyć podstawową wiedzę o technice sporządzania umów, aby później doskonalić się w tej materii. Metodyka adresowane jest również do prawników praktyków mających do czynienia z obrotem gospodarczym, którzy mają szansę ulepszyć wypracowane już techniki lub zwrócić uwagę na te elementy, które dotychczas były pomijane.
  Stan prawny: 15 stycznia 2016 roku
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Metodyka sporządzania umów gospodarczych Cempura