NOWE METODY IDENTYFIKACJI KRYMINALISTYCZNEJ I ICH WYKORZYSTA

 • NOWE METODY IDENTYFIKACJI KRYMINALISTYCZNEJ I ICH WYKORZYSTA

  Dzierżanowska Joanna

  Katolicki Uniwersytet Lubelski KUL


  Cena 26.23 zł.

  Isbn 9788377021330
  Rok wydania 2010
  Stron 246
   

  Współczesny proces karny coraz częściej korzysta z nowych metod naukowych. Stwarzają one coraz szersze możliwości badań identyfikacyjnych oraz pozwalają biegłym formułować wnioski o wysokim stopniu kategoryczności. Pojawia się przy tym problem takiego wykorzystania w procesie osiągnięć nauki, które zapobiega odrzucaniu nowych rozwiązań badawczych, opartych na wiarygodnych metodach badań, a jednocześnie nie pozwala pochopnie zaakceptować dowodu naukowego nie do końca jeszcze sprawdzonego czy wręcz pseudonaukowego. Dlatego w niniejszej rozprawie podjęto próbę ukazania właściwych kryteriów, jakimi powinny kierować się organy procesowe przy dopuszczeniu i ocenie dowodu opartego na nowoczesnej, wcześniej niestosowanej metodzie badań.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca NOWE METODY IDENTYFIKACJI KRYMINALISTYCZNEJ I ICH WYKORZYSTA