Nauka administracji Boć

 • Nauka administracji Boć

  Jan Boć, Adam Błaś, Jan Jeżewski

  Kolonia Limited - Wrocław


  Cena 0.00 zł.

  Książka jest niedostępna


  Isbn 9788360631416
  Rok wydania 2013
  Stron 380
   

  Naukowe opracowanie administracji publicznej pojmowanej jako ustrojowo prawna funkcja państwa i samorządu terytorialnego. Jej autorzy pojmują administrację publiczną jako funkcję polegającą na wykonywaniu zadań publicznych kwalifikowanych w kategoriach obowiązku prawnego, nie zaś socjologicznie czy politycznie. Ujęcie to wyrasta z konstytucyjnej przesłanki sytuującej administrację publiczną w obrębie władzy publicznej wykonawczej. Doskonały układ pracy tworzy ramę konstrukcyjną dla wielu niespotykanych dotąd problemów szczegółowych i podejmowania problemów wielokrotnie wykraczających poza schematy ujęć klasycznych. Podręcznik Nauka administracji pokazuje szeroki zakres obszaru objętego badaniem i zasięg wnikania administracji w mechanizmy współczesnego państwa. Pozwala zbliżyć i ukazać znaczenie administracji dla życia społecznego.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Nauka administracji Boć