Nauka administracji Cieślak Zbigniew

 • Nauka administracji Cieślak Zbigniew

  Bukowska Joanna, Cieślak Zbigniew, Federczyk Wojciech, Klimaszewski Michał, Majchrzak Bartosz

  Wolters Kluwer Polska


  Cena 46.33 zł.

  Isbn 9788381070393
  Rok wydania 2017
  Stron 228
   

  Książka o nauce administracji jest przeznaczona dla studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych, które w programie studiów mają naukę administracji, a także dla osób zatrudnionych w podmiotach administracji publicznej.
  Podręcznik prezentuje oryginalne podejście do wykładu jednego z podstawowych przedmiotów studiów na wydziałach prawa i administracji. Realizacja celów nauki administracji została ukazana przez zastosowanie metody modelowania rzeczywistości administracyjnej i posłużenie się pojęciem - narzędziem w postaci układu administracyjnego. Ujęcie to jest w zasadzie niespotykane w literaturze dostępnej na rynku wydawniczym.
  W opracowaniu omówiono następujące zagadnienia:
  - istotę administracji publicznej i jej status,
  - formy działania, funkcje oraz kontrolę administracji publicznej,
  - modele układów administracyjnych i ich usprawnianie,
  - teorię zmian w administracji publicznej.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Nauka administracji Cieślak Zbigniew