Nauka o karze sądowy wymiar kary Tom 5

 • Nauka o karze sądowy wymiar kary Tom 5

  Tomasz Kaczmarek

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Cena 329.14 zł.

  Isbn 9788325587659
  Rok wydania 2017
  Stron 732
   

  Tom 5. Systemu Prawa Karnego, pod redakcją prof. dr hab. Tomasza Kaczmarka, wybitnego specjalisty w zakresie prawa karnego pt. Nauka o karze. Sądowy wymiar kary prezentuje w sposób wyczerpujący i pełny ważną dla prawa karnego problematykę prawa karnego jaką jest nauka o karze.
  W niniejszej publikacji, składającej się z 9 rozdziałów kompleksowo i precyzyjnie,w oparciu o najnowszy stan prawny (ale również dokonując analizy prawno-porównawczej) i aktualne orzecznictwo omówiona została tematyka:
  - pojęcia kary i jej racjonalizacja;
  - socjologicznych, kulturowych i aksjologicznych uwarunkowań kary;
  - koncepcji sprawiedliwości naprawczej;
  - roblematyki ustawowego a sądowego wymiaru kary;
  - ogólnej dyrektywy sądowego wymiaru kary oraz szczególnej dyrektywy sądowego wymiaru kary;
  - dyrektywy wymiaru kary wobec nieletnich i młodocianych;
  - zagadnienia nadzwyczajnego złagodzenia oraz nadzwyczajnego zaostrzenia kary;
  - wymiaru kary łącznej.

  Niniejsze, 2. zawiera znacząco poszerzone informacje z zakresu nauki o karze oraz sądowego wymiaru kary, a także uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne. Wśród nich warto wymienić dwie ustawy z 11.3.2016 r. (Dz.U z 2016 r. poz. 428 i 437), które spowodowały istotną korektę w zakresie regulacji wprowadzonych reformą z 20.2.2015 r. Zmiany dotyczą w szczególności: modelu kary ograniczenia wolności i kary mieszanej, a także możliwości zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary poza sytuacjami wymienionymi w art. 60 KK, z uwagi na dobrowolne poddanie się karze lub złożenie wniosku o wydanie wyroku skazującego (art. 60a KK).

  Tom 5. Systemu Prawa Karnego, odnoszący się do kluczowych kwestii dotyczących istoty kary napisany został przez 8 wybitnych Autorów, praktyków, specjalistów z dziedziny prawa karnego. Dużym walorem jest fakt, iż reprezentują oni różne ośrodki naukowe i różne pokolenia prawników, wyrażając często odmienne, polemiczne poglądy na prezentowane zagadnienia, co pozwala zapoznać się Czytelnikowi z przekrojowym spojrzenie na dany problem. Ze względu na niezwykle ważną dla nauki prawa karnego tematykę, niniejsze Działo stanowi niezbędnik każdego karnisty. Skierowane jest ono zarówno do praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz sędziów i prokuratorów, jak również teoretyków, a także młodych adeptów zawodów prawniczych – doktorantów i aplikantów oraz studentów pragnących pogłębić swoją wiedzę.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Nauka o karze sądowy wymiar kary Tom 5