Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej

 • Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej

  Księżak Paweł, Mikołajczyk Joanna

  Wolters Kluwer


  Cena 176.68 zł.

  Książka jest niedostępna


  Isbn 9788381075404
  Rok wydania 2017
  Stron 384
   

  W książce dokonano analizy przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego po obszernej nowelizacji, obowiązującej od 30 kwietnia 2016 r., która m.in. wprowadza zmiany związane z:

  - wymogami stawianymi przed nabywcami nieruchomości rolnych,
  - uprawnieniami Agencji Nieruchomości Rolnych i obowiązkami obciążającymi notariuszy.


  W książce omówiono m.in. takie zagadnienia, jak:

  - dziedziczenie gospodarstw rolnych,
  - prawo nabycia Agencji Nieruchomości Rolnych,
  - uzyskanie zgody prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych na nabycie nieruchomości rolnej,
  - ustawowe prawo pierwokupu udziałów i akcji spółek będących właścicielami nieruchomości rolnych.

  Książka zawiera także omówienie zmian legislacyjnych w ustawie o lasach, a także ostatnie zmiany wprowadzone ustawą z dnia 10 lutego 2017 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.


  Adresaci:
  Publikacja przeznaczona jest dla profesjonalistów zajmujących się praktycznymi aspektami obrotu nieruchomościami rolnymi, prawem spadkowym, podziałem nieruchomości rolnych - notariuszy, radców prawnych, adwokatów, sędziów i komorników. Zainteresuje także pracowników Agencji Nieruchomości Rolnych i samorządów terytorialnych oraz pośredników w obrocie nieruchomościami rolnymi.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej