Normatywizm Hansa Kelsena a współczesna nauka prawa

 • Normatywizm Hansa Kelsena a współczesna nauka prawa

  Bosiacki Adam

  Wolters Kluwer


  Cena 76.74 zł.

  Isbn 9788381071550
  Rok wydania 2017
  Stron 312
   

  Najbardziej wpływowy teoretyk prawa XX stulecia, Hans Kelsen (1881-1973), jest uczonym, którego twórczość w piśmiennictwie polskim wciąż nie została w wystarczający sposób zbadana. Koncepcja prawa Hansa Kelsena nieustannie uświadamia potrzebę odpowiedzi na pytanie o znaczenie teorii, jej nadzwyczajność i uwarunkowania, a zatem o duży wpływ na współczesną teorię i naukę prawa. Taki jest cel prezentowanej książki. Teoria Kelsena, zawężając prawo do jego czystej formy oraz konstrukcji swoistego perpetuum mobile jako systemu, abstrahowała od jakichkolwiek zależności między prawem a innymi zjawiskami i była nie do pogodzenia z wszystkimi głoszonymi nie tylko w czasach Kelsena poglądami na prawo: prawem natury, psychologizmem, solidaryzmem, autorytaryzmem czy nawet nauką
  totalitarną. Wszystkie koncepcje były nie dość, że bardzo popularne, to jeszcze przeżywały rozkwit w Europie lat 30. XX w. To jednak Kelsen, w jaki sposób nikt inny, odcisnął piętno na współczesnej nauce prawa i stał się jednym z propagatorów nowoczesnego systemu instytucjonalnej demokracji. Publikacja jest efektem konferencji naukowej zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w maju 2014 r., wkrótce po pierwszym w Polsce całościowym wydaniu dzieła Hansa Kelsena Czysta teoria prawa. Zawiera artykuły przedstawicieli polskiej nauki prawa oraz uznanego badacza Stanleya L. Paulsona dotyczące oddziaływania myśli Kelsena na różne aspekty i gałęzie prawa, na podstawy koncepcji, w jaki sposób również jej implikacje. W zamierzeniu autorów ma stać się podstawą do dyskusji nad czystą teorią prawa - przez przeciwników zwaną normatywizmem - której aspekty, w jaki sposób zawsze w twórczości klasyków, są wciąż aktualne.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Normatywizm Hansa Kelsena a współczesna nauka prawa