Odwrotne obciążenie w budownictwie

 • Odwrotne obciążenie w budownictwie

  Hudziak Beata, Mucha Magdalena, Beata Hudziak, Magdalena Mucha

  ODDK


  Cena 95.65 zł.

  Isbn 9788378043676
  Rok wydania 2017
  Stron 104
   

  Odwrotne obciążenie w budownictwie – nowe obowiązki dla podatników W związku z nowelizacją ustawy o VAT (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2024) od 1 stycznia 2017 r. poszerzono katalog czynności objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Ustawodawca zdecydował, że ta procedurą objęte będą usługi wymienione w poz. 2 – 48 załącznika nr 14 do ustawy VAT, jeżeli usługodawca świadczyć będzie je jako podwykonawca. Usługi te można kwalifikować jako szeroko rozumiane usługi budowlane lub budowlano – montażowe. Autorki wyjaśniają m.in.:
  - czym jest odwrotne obciążenie oraz w jakich przypadkach będzie miał zastosowanie,
  - jakie zasady obowiązują przy rozliczaniu usług budowlanych objętych tym mechanizmem,
  - kogo należy uznać za podwykonawcę,
  - co nie stanowi prawa do odliczenia VAT,
  - w jaki sposób zweryfikować dostawcę usług,
  - kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku zastosowania odwrotnego obciążenia,
  - w jaki sposób rozliczyć zaliczki za usługi rozpoczęte, ale nie zakończone przed 1 stycznia 2017 r.,
  - w jaki sposób opodatkować świadczenie kompleksowe,
  - co powinna zawierać faktura VAT,
  - jakie jest ryzyko błędnego zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia.

  Walorem publikacji są przykłady, case study oraz praktyczne wskazówki wynikające z wieloletniego doświadczenia zawodowego Autorek, a także przywołane orzecznictwo oraz interpretacje organów podatkowych. W książce zawarto wyciąg z przepisów prawnych przywołanych w tekście, a także wypełnione przykładowo formularze deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowującej VAT-27, a także wzór deklaracji VAT-7K.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Odwrotne obciążenie w budownictwie